Generalforsamling Grundejerforeningen 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab

3a) Bestyrelsen foreslå kontingentforhøjelse med kr 500,- per år til samlet set kr 1000,- per år per parcel.
Det forhøjede beløb skal bruges til en tiltrængt renovering af legepladsen, som vi alle har glæde af. Det kan blive en stor investering, og legepladsudvalget vil i de kommende måneder fremlægge en plan for den nødvendige renoveringen med tilhørende budget.

4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Marianne B. Johansen, S22, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5
Suppleanter på valg: Søren Tougaard, Æ4, Børge Helmer, S16.
Alle modtager genvalg.

5) valg af revisorer

På valg: Carel Larson, E4.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3,

6) eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Afstemningsregler kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/ men er ligeledes gentaget herunder:

Hver parcelejer har én stemme. Ejer et medlem flere parceller, har han/hun én stemme for hver parcel. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til andre medlemmer eller advokat.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.