Generalforsamling Grundejerforeningen 2023

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

tirsdag den 18. april 2022 kl. 19.00

i Mårslet Sognehus

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) valg af dirigent
2) aflæggelse af beretning
3) aflæggelse af regnskab

3a) Bestyrelsen foreslår kontingentnedsættelse med kr 500,- per år til kr 500,- per år per parcel,
eftersom genetablering af svævebanen sidste år var billig på grund af en stor frivillig arbejdsindsats af gæve Storhøj beboere under kyndig ledelse af Karsten Hinge. Bestyrelsen afventer fortsat en investeringsplan fra legepladsudvalget, og indtil den foreligger, ser bestyrelsen ingen grund til at opretholde det høje kontingent.

4) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Marianne B. Johansen, S22, Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5
Suppleanter på valg: Søren Tougaard, Æ4, Børge Helmer, S16.
Marianne modtager ikke genvalg, mens resten modtager genvalg.

5) valg af revisorer

På valg: Carel Larson, E4.
Suppleant: Arne Sørensen, Ma3,

6) eventuelt

NB: Husk at medbringe fuldmagter til brug for afstemninger.

Afstemningsregler kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/ men er ligeledes gentaget herunder:

Hver parcelejer har én stemme. Ejer et medlem flere parceller, har han/hun én stemme for hver parcel. Har en ejendom flere ejere, kan kun den ene afgive stemme på generalforsamlingen. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til andre medlemmer eller advokat.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.