Blog

Beboerforening generalforsamling 7. apr. 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Storhøj Beboerforening den 7. april 2015 1         Velkomst Kirsten bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. 2         Valg af diringent Birgit Stensgaard, S24, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 30 stemmeberettigede og 2 fuldmagter repræsenteret. 2 deltagere uden stemmeret. 3         Beretning Formand Kirsten Magnussen

Læs mere

Grundejerforening generalforsamling 7. apr. 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Storhøj Grundejerforening den 7. april 2015   Vi startede med storhøjsangen: “En vise til Storhøjs pris”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. 2. Valg af diringent Birgit Stensgaard, S24, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 3. Beretning Kirsten aflagde beretning

Læs mere

Beboerforening bestyrelsesmøde 16. mar. 2015

Storhøj, 16. marts 2015 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Anders 1        Anders bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Alice Hinge, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Bodil Lassen. 2        Grundejerforeningen, økonomi og regnskab Regnskabet ser ud til at balancere i 2014 med et kontingent på kr. 300,-. 3        Opfølgning Rundvisning på det Nye Moesgaard Jens vil gerne

Læs mere

Beboerforening Bestyrelsesmøde 6. jan. 2015

Storhøj, 6. januar 2015 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Alice 1        Alice bød velkommen Tilstede: Alice Hinge, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Bodil Lassen. Afbud: Kirsten Houmann. 2        Opfølgning Tur til Lille Vildmose Bestyrelsen sender stafetten videre til Kulturturs-udvalget. Rundvisning på det Nye Moesgaard Kirsten snakker med Jens A. Eventuelt mulighed for en hverdagsaften? Storhøj

Læs mere

Beboerforening Bestyrelsesmøde 6. jan. 2015

Storhøj, 6. januar 2015 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Alice 1        Alice bød velkommen Tilstede: Alice Hinge, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Bodil Lassen. Afbud: Kirsten Houmann. 2        Opfølgning Tur til Lille Vildmose Bestyrelsen sender stafetten videre til Kulturturs-udvalget. Rundvisning på det Nye Moesgaard Kirsten snakker med Jens A. Eventuelt mulighed for en hverdagsaften? Storhøj

Læs mere