Udvalg, Klubber og Kredse

Udvalg

Fællesarealudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Anders Fyllgraf, S26, Ole Østergård, K6, Lars Vestergaard, S7, Kristian Niemann-Nielsen, K5, Knud Ramian, E6, Søren Tougaard, Æ4.

Vedligeholdelsesudvalg

Marianne B. Johansen, S22, Bodil Lassen, Æ2, Lisbeth Alnor, K1, Kirsten Magnussen, E3, Lars Vestergaard, S7.

Vedligeholdelsesdage ligger fast hvert år i uge 16 og uge 40. Så nu ved I det!

Sct. Hans-udvalg

Jens Andresen, S6, Peter Hahn, E7, Ole Bonde, B4.

Børnefamilieudvalg

Lisbeth Alnor, K1 og Connie Hundsdahl, E7.

Kulturtur-udvalg

Jesper de Neergaard, Æ2, Tum Singhota, B2.

Dræbersnegls-Dræber-Udvalg

Børge Helmer, S16.

Hjemmesideudvalg

Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Lars Vestergaard Andersen, S7, Carl Gerhard Lichtenberg Crone, Ma8, Carel Larson, E4.

Hørret Skov-udvalg

Peter Hahn, E7, Arne Sørensen, Ma3, Anegen Trillingsgaard, E4, Carel Larson, E4, Astrid Bertelsen, E1, Flemming Nørgaard, K2, Louise Bagger Brix, Stenege.

Hjertestarterudvalg

Carel Larson, E4.

8320-rådet repræsentanter

Formanden følger arbejdet. På ad-hoc basis vil Jens Brünnings, E1, og Anna Leth, S6, gerne deltage.

Klubber og Kredse

Biografklubben

Kontaktperson: Birgit Stensgaard, S24.

Litteraturkredsene

Kontaktpersoner: Britta Hansen, Mo6 hhv. Kirsten Magnussen, E3

Spiseklubber

Kontaktpersoner: Karen og Arne, Ma3.

Whiskyklub

Kontaktperson: Henrik Ebbesen, Ma5.

Ældrestyrken

Kontaktperson: Lisbet Thorendahl, Ma2.

Køkkenhave og Svampeklub

Kontaktperson: Pelle Rasmus Eberhardt, B2.