Blog

Referat af Generalforsamling 2022

Storhøj Beboerforening den 5. april 2022 1       Velkomst Formand Lisbeth Alnor, K1, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. 2       Valg af dirigent Ole Østergård Thomasen, K6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Storhøj den 5. april 2022 Formand Marianne B. Johansen, S22, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med en noget aktuel fællessang: ”Noget om helte” skrevet af Halfdan Rasmussen. 1.      Valg af dirigent Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor 1       Lisbeth bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. Afbud fra: Børge Helmer 2       Arbejdsudvalgene 2.1      Vedligeholdelsesudvalget Søren har snakket med Spliid, og vi kan sagtens leje hans minigraver. Foreløbig plan er at Søren og Jakob graver den 11. eller 12. april, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. Afbud fra: Børge Helmer. 1       Velkomst Lisbeth bød velkommen. 2       Siden sidst Marianne og Lisbeth deltog på generalforsamling i Mårslet Vandværk. Bestyrelsens forslag om vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt blev vedtaget. Jens Andresen, S6, er med i

Læs mere

Møde på fællesareal om reetablering af legeplads.

Søndag den april klokken 11.00 inviteres alle fra foreningerne til en besigtigelse og idéudveksling af muligheder for reetablering af legeplads og svævebane på fællesarealerne. 2 dage efter er der generalforsamling i både Storhøj Beboerforening og Storhøj Grundejerforening. Det kunne være godt, hvis så mange som muligt møder op, specielt tænker jeg på børnefamilierne, men alle

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent2) aflæggelse af beretning3) aflæggelse af regnskab 3a) Bestyrelsen foreslå kontingentforhøjelse med kr 500,- per år til samlet set kr 1000,- per år per parcel.Det forhøjede beløb skal bruges til en tiltrængt renovering

Læs mere

Slå katten af tønden

Børneudvalget inviterer til Fastelavn søndag d. 27.2., kl. 10.30-11.30. På Kærlodden som vi plejer. Vi starter med at synge et par fastelavnssange. Derefter slår børnene katten af tønden, og vi slutter af med god nabosnak og hygge. Der er slikposer til børnene og fastelavnsboller til os alle. Medbring selv kaffe og te. Varm påklædning anbefales  

Læs mere