Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj, 5. marts 2024

Hos Henrik Ebbesen

Tilstede: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Tougaard, Anders Fyllgraf.

1       Velkomst

Henrik bød velkommen.

2       Generalforsamling

Afholdes i sognegården tirsdag den 9. april 2024 kl 19.00.

Fællesspisning kl 18:30

I år serverer vi PIZZA, så alle børn og voksne er velkomne.

Tilmelding er nødvendig aht. Indkøb af pizza.

Årsberetning: Søren

Nøglehenter: Søren

Pizza bestiller: Anders

Øl og vand: Kristian

Bestyrelsen består af:

Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5, Søren Tougaard, Æ4

og alle er på valg hvert år.

Henrik Ebbesen genopstiller ikke.

Dirigent forslag: Anders finder én.

3       Regnskab

Opkrævninger er udsendt. Desværre er der fejlagtigt opkrævet kr. 1000,-. Seneste vedtagelse på generalforsamling sætter kontingent til kr. 500,-.

Bestyrelsen foreslår at fastholde opkrævningen på kr. 1000,- mod et kontingentfrit år i 2025.

Hvis man ikke kan acceptere dette, kan man lave en individuel aftale med kassereren.

4       CVR registret

Vores CVR nummer har været lukket rent administrativt i en periode. Vi har dog fået det genåbnet ved et telefonopkald til styrelsen. Fremover skal vi forny nummeret hvert tredje år. Fremover får vi et brev i en nyoprettet digital postkasse, som kasseren har adgang til.

5       Evt.

-intet-

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.