Indlæg af: Henrik Munk Ebbesen

Referat Generalforsamling 2021

Storhøj Beboerforening den 28. september 2021 1       Velkomst Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen. Skønt at se så mange beboere møde op til denne forsinkede generalforsamling. 2       Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 39 stemmeberettigede fremmødt og 1 fuldmagt. 3      

Læs mere

Referat Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Storhøj den 28. september 2021 Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med fællessang: ”Storhøjsang” skrevet af Else Smidt. 1.      Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 28. september kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent2) aflæggelse af beretning 2a) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne: Tilføjelse til §1 at vedligeholde den lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet fra fællesarealet til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 31. august 2021

Hos Søren 1       Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst Fin Skt. Hans aften med fint bål og tilhørende tale. Foreningen gav øl og vand, samt flødeboller til børnene. Vi har endnu ikke hørt nyt fra kommunen vedr. wild-skovs-planer for Hørret skov. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 31. august 2021

Hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Søren bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten mangler fortsat at kontakte ejeren af marken (Rindom) for at bede om, at stien mod nord-vest reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde. Vi afventer med spænding kommunens

Læs mere

Spiseklubber – tilmelding

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Hvad går det ud på? Normalt deltager ca. 20 personer. Tallet må meget gerne blive højere, klubberne er en stor fornøjelse! Der er en tilbøjelighed til,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 14. juni 2021

Hos Kirsten 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst 2.1      Skovudvalget. Skovudvalget har haft møde i Hørret Skov med Søren Rosenkrantz fra Mårslet Fællesråd. Fællesrådet vil gerne tage vores holdninger med i deres arbejde med kommunen. Vi har derfor aftalt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 14. juni 2021

Hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Vi kan konstatere at Nordveststien i en bredde på 3 meter er ejet af Grundejerforeningen, og købt sammen med de øvrige fællesarealer. Kirsten kontakter nu ejeren af marken (Rindom) og

Læs mere