Emne: Arrangement

Referat af Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Storhøj den 5. april 2022 Formand Marianne B. Johansen, S22, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med en noget aktuel fællessang: ”Noget om helte” skrevet af Halfdan Rasmussen. 1.      Valg af dirigent Ole

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent2) aflæggelse af beretning3) aflæggelse af regnskab 3a) Bestyrelsen foreslå kontingentforhøjelse med kr 500,- per år til samlet set kr 1000,- per år per parcel.Det forhøjede beløb skal bruges til en tiltrængt renovering

Læs mere

Slå katten af tønden

Børneudvalget inviterer til Fastelavn søndag d. 27.2., kl. 10.30-11.30. På Kærlodden som vi plejer. Vi starter med at synge et par fastelavnssange. Derefter slår børnene katten af tønden, og vi slutter af med god nabosnak og hygge. Der er slikposer til børnene og fastelavnsboller til os alle. Medbring selv kaffe og te. Varm påklædning anbefales  

Læs mere

Skovudvalg og kommende møde med Miljø og Teknik/Aarhus Kommune.

Kære alle Her følger en kort opdatering på invitation til samarbejde med Miljø og Teknik/Aarhus Kommune. Skovudvalget mødes med Marianne B. Johansen (formand for grundejerforening) og undertegnede (formand for beboerforening) i næste uge. Dagsorden for vores møde: Dagsorden : 1. Orientering om Skovudvalgets hidtidige virke. 2. Orientering fra formand Lisbeth 3. Udpegning af udvalgets forslag,til

Læs mere

Spiseklubber – tilmelding

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Hvad går det ud på? Normalt deltager ca. 20 personer. Tallet må meget gerne blive højere, klubberne er en stor fornøjelse! Der er en tilbøjelighed til,

Læs mere

Sct. Hans 2021

Velkommen til Sankt Hans Aften onsdag d. 23. juni på Storhøj kl 20 Bestyrelsen leverer drikkevarer (øl, vand og sodavand).Og flødeboller ! Alle er velkomne! Storhøjlig hilsen fraSankt Hans Udvalget PS: I år er det Bakkelodden der leverer båltaler og heks. *** PPS: Nye sange *** Kære alle I år er det Bakkelodden, der leverer

Læs mere

Teatertur: Kongens Fald

Beboerforeningens kulturudvalg arrangerer en teateraften i forbindelse med, at Aarhus Teater i perioden 10. januar til 20. februar 2019 på Store Scene opfører en sceneversion ved Henrik Szklani af Johannes V. Jensens roman Kongens Fald (1901). Se: https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1819/kongens-fald/ I den forbindelse har Aage tilbudt at give en introduktion til romanen. Formen vil blive et mix

Læs mere

Spiseklubber 2018

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Normalt deltager ca. 20 personer. Der er en tilbøjelighed til, at det er Tordenskjolds soldater. Men der har også været “nytilkomne”, som på denne vis har

Læs mere