Nyt ‘Hørret Skov udvalg’

Seneste generalforsamling 29.09.2020 bød på et interessant oplæg med efterfølgende diskussion ved biolog Peter Søgaard, Aarhus Kommune.

Efter den diskussion var vi nogle, som snakkede om, at vi kunne tænke os at få etableret et Hørret Skov udvalg. Der er her på Storhøj tradition for at danne udvalg til drøftelse af emner med relevans for vort liv på højen, som for eksempel håndværker-udvalget, hjertestarter-udvalget eller dræbersnegle-udvalget.

Formål med udvalget

Bestyrelsen har behandlet vor anmodning og givet grønt lys for, at vi nu kan danne et Hørret Skov udvalg. Et kommende Hørret Skov udvalg skal interessere sig for ‘vores skov’ med fokus på at fremme såvel biodiversitet som rekreative fritidsinteresser. Desuden skal udvalget holde sig orienteret om de drøftelser og beslutninger, der foregår i Aarhus Kommune eller andre steder med relevans for Hørret Skov – og formidle dette til interesserede medlemmer samt bestyrelsen.

Baggrund

Det kan være på sin plads at sige et par ord om baggrunden for dette initiativ.

Vi tror, at det for de fleste af os var en overraskelse, at ’Teknik og Miljø’ i Aarhus Kommune gennem længere tid har haft et samarbejdsprojekt/en arbejdsgruppe kørende omkring udvikling af vildere natur i Hørret Skov – med deltagelse af blandt andet Aarhus Universitet, Naturhistorisk Museum, Hørret Skovs græsningslaug samt en lang række foreninger med naturbeskyttelse og naturudvikling som formål.

Projektet med ‘Hørret Vildskov’ er også beskrevet i Rune Engelbreth Larsens skrift (Naturzonen.dk), som der flittigt henvises til. 

Skovudvikling i Aarhus Kommune

Peter Søgaard oplyste os om, at kommunens arbejde med skovudvikling i dag står på to ben (efter der ikke længere er skovdrift), dels fremme af biodiversitet og dels hensynet til de rekreative brugere. Af hans oplæg fremgik det, at man i den omtalte arbejdsgruppe ret ensidigt har haft fokus på fremme af biodiversitet og ikke har taget initiativ til lokal brugerinddragelse vedr. Hørret Skov. Det har han så lovet at gøre fremadrettet – og også at underrette os.

Vi vil gerne her på Storhøj være på forkant med udviklingen, ved i det kommende udvalg at interessere os for både vildere natur og fritidsbrugernes interesser.

Fra diskussionen på generalforsamlingen ved vi, at der er storhøjere, der prioriterer mere vild natur højt og hilser en kommende ‘rewilding’ af skoven velkommen, men at der også er storhøjere, som ser deres daglige tur i skoven blive ødelagt af frygt, hvis de skal gå i en indhegning med vilde okser og heste, og ligeledes unge familier, der overvejer, om de tør lade deres børn gå på opdagelse i skoven.

Kan jeg være med?

Vores plan er at danne et Hørret Skov udvalg bestående at en kernegruppe på 6-8 personer, samt en bredere gruppe af interesserede – så mange, som har lyst. Både rewildings-entusiaster og skeptikere er velkomne. Kernegruppen forventes at skaffe og arbejde med information og formidle til alle interesserede. Skriv derfor venligst på mail til astrid.bruunbertelsen00@gmail.com

 • hvis du har lyst til at indgå i kernegruppen, eller
 • hvis du har lyst til en løsere tilknytning, hvor du modtager informationer.

Med venlig hilsen Calle og Anegen

udskriv

3 comments on “Nyt ‘Hørret Skov udvalg’”

 1. Pingback: Hørret Skov i spil som vildskov – Mårslet Avis

 2. Peter Hahn

  Godt initiativ!
  Jeg har også meldt mig under fanerne og ser frem til nogle spændende diskussioner i udvalget.
  Jeg har ingen intentioner om at påbegynde en længere diskussionstråd her på siden. Det bør ske gennem det nye udvalg. Jeg vil dog supplere ovenstående nyhed med et par betragtninger.

  Aarhus Kommune har en ambition om at øge biodiversiteten i kommunen og har i den forbindelse “fået øje på” Hørret Skov. For at få et solidt fagligt grundlag at arbejde ud fra med henblik på at øge biodiversiteten i Hørret Skov, indkaldte kommunens Teknik & Miljø-afdeling for et par år siden en række fagfolk til et samarbejde. Da græsningslauget efterhånden har opnået en del praktisk erfaring med naturpleje, blev vi også inviteret. Kommunens ønske var (og er), at denne arbejdsgruppe skulle diskutere, hvad der skal til for at øge biodiversiteten i skoven. Det har ikke været kommunens hensigt at holde brugergrupper udenfor, men kommunen har haft et ønske om i første omgang at diskutere ideer til biodiversitetsfremmende tiltag i en snæver faglig kreds. Ideer som kommunen så efterfølgende vil kunne forme til forslag til præsentation for en bredere kreds.

  Som vi også hørte Peter Søgaard fortælle, blev arbejdet i arbejdsgruppen sat i bero – i første omgang fordi fokus i stedet blev rettet mod Moesgaard skovene; senere pga. COVID19. I skrivende stund er der fortsat ikke udsigt til at mødes i arbejdsgruppen.

  Det skal også nævnes, at rewilding-tankerne og ideer om indhegning af Hørret Skov alene beror på opslag på de sociale medier, bl.a. fra Naturzonen.dk forfattet af Rune Engelbrecht. Arbejdsgruppen har ikke haft lejlighed til at drøfte detaljer omkring evt. hegning. Det fik Peter Søgaard også fint understreget på mødet.

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.