Emne: beboer

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 14. januar 2019

hos Henrik 1       Henrik bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Lotte Madsen, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard. Afbud: Anders Fyllgraf. 2       Siden sidst Kulturudvalget har afholdt et arrangement om bogen ”Kongens Fald” med 22 deltagere. Aage holdt oplæg. Efterfølgende teatertur for at se stykket. Tak til Alice og Karsten for at lægge ’loft’ til. Spiseklubberne

Læs mere

Teatertur: Kongens Fald

Beboerforeningens kulturudvalg arrangerer en teateraften i forbindelse med, at Aarhus Teater i perioden 10. januar til 20. februar 2019 på Store Scene opfører en sceneversion ved Henrik Szklani af Johannes V. Jensens roman Kongens Fald (1901). Se: https://www.aarhusteater.dk/forestillinger/forestillinger/saeson-1819/kongens-fald/ I den forbindelse har Aage tilbudt at give en introduktion til romanen. Formen vil blive et mix

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge 1       Børge bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard. Afbud: Lotte Madsen. 2       Siden sidst Der er bestilt legeplads redskaber til legepladsen. Kirsten har været til Fødstival. Det var en stor fornøjelse at være med. Sct. Hans arrangementet var desværre ringe besøgt i år, hvilket vel skyldes

Læs mere

Spiseklubber 2018

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Normalt deltager ca. 20 personer. Der er en tilbøjelighed til, at det er Tordenskjolds soldater. Men der har også været “nytilkomne”, som på denne vis har

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

Hos Anders 1       Anders bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Afbud: Søren Tougaard. 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann Næstformand: Søren Tougaard Kasserer: Anders Fyllgraf Sekretær: Henrik Ebbesen 3       Opfølgning på Generalforsamling Anders rundsender snarest opkrævninger af kontingent. 4       Arbejdsudvalgene Henrik forsøger at finde en formand, der kan arrangere

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Storhøj Beboerforening den 16. april 2018 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse at skulle

Læs mere

Beboerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hos Lotte 1       Lotte bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2       Siden sidst Aftalen med muldvarpebekæmpelsen på fællesarealet er fornyet igen for to år. Kirsten har været til møde i Mårslet Fællesråd: De har etableret et godt samarbejde med Aarhus Kommune, og fællesrådet følger

Læs mere

Beboerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Storhøj, 16. januar 2018 Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening Hos Søren 1         Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Lotte Madsen, Søren Tougaard. Afbud: ingen. 2         Siden sidst Ansøgning om hjertestarter er afsendt. 3         Arbejdsudvalgene Lotte overbringer en opfordring til Vedligeholdelsesudvalget til at planlægge en arbejdsweekend her i foråret, hvor der samtidig

Læs mere