Emne: beboer

Referat af Generalforsamling 2022

Storhøj Beboerforening den 5. april 2022 1       Velkomst Formand Lisbeth Alnor, K1, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. 2       Valg af dirigent Ole Østergård Thomasen, K6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor 1       Lisbeth bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. Afbud fra: Børge Helmer 2       Arbejdsudvalgene 2.1      Vedligeholdelsesudvalget Søren har snakket med Spliid, og vi kan sagtens leje hans minigraver. Foreløbig plan er at Søren og Jakob graver den 11. eller 12. april, og

Læs mere

Slå katten af tønden

Børneudvalget inviterer til Fastelavn søndag d. 27.2., kl. 10.30-11.30. På Kærlodden som vi plejer. Vi starter med at synge et par fastelavnssange. Derefter slår børnene katten af tønden, og vi slutter af med god nabosnak og hygge. Der er slikposer til børnene og fastelavnsboller til os alle. Medbring selv kaffe og te. Varm påklædning anbefales  

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen 1       Marianne bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. 2       Siden sidst Formand: Lisbeth Alnor, K1, Næstformand: Søren Tougaard, Æ4 Kasserer: Anders Fyllgraf, S26 Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5. 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Jakob, Æ6, vil leje en minigraver, så

Læs mere

Skovudvalg og kommende møde med Miljø og Teknik/Aarhus Kommune.

Kære alle Her følger en kort opdatering på invitation til samarbejde med Miljø og Teknik/Aarhus Kommune. Skovudvalget mødes med Marianne B. Johansen (formand for grundejerforening) og undertegnede (formand for beboerforening) i næste uge. Dagsorden for vores møde: Dagsorden : 1. Orientering om Skovudvalgets hidtidige virke. 2. Orientering fra formand Lisbeth 3. Udpegning af udvalgets forslag,til

Læs mere

Referat Generalforsamling 2021

Storhøj Beboerforening den 28. september 2021 1       Velkomst Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen. Skønt at se så mange beboere møde op til denne forsinkede generalforsamling. 2       Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 39 stemmeberettigede fremmødt og 1 fuldmagt. 3      

Læs mere