Emne: beboer

Referat Generalforsamling 2021

Storhøj Beboerforening den 28. september 2021 1       Velkomst Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen. Skønt at se så mange beboere møde op til denne forsinkede generalforsamling. 2       Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 39 stemmeberettigede fremmødt og 1 fuldmagt. 3      

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 31. august 2021

Hos Søren 1       Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst Fin Skt. Hans aften med fint bål og tilhørende tale. Foreningen gav øl og vand, samt flødeboller til børnene. Vi har endnu ikke hørt nyt fra kommunen vedr. wild-skovs-planer for Hørret skov. Det

Læs mere

Spiseklubber – tilmelding

Kære Storhøj’ere En gammel og hæderkronet Storhøj-institution er SPISEKLUBBERNE. De blev fra begyndelsen administreret af Karen og Margrete. De senere år har det været Aage, der har blandet kortene. Hvad går det ud på? Normalt deltager ca. 20 personer. Tallet må meget gerne blive højere, klubberne er en stor fornøjelse! Der er en tilbøjelighed til,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 14. juni 2021

Hos Kirsten 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst 2.1      Skovudvalget. Skovudvalget har haft møde i Hørret Skov med Søren Rosenkrantz fra Mårslet Fællesråd. Fællesrådet vil gerne tage vores holdninger med i deres arbejde med kommunen. Vi har derfor aftalt,

Læs mere

Sct. Hans 2021

Velkommen til Sankt Hans Aften onsdag d. 23. juni på Storhøj kl 20 Bestyrelsen leverer drikkevarer (øl, vand og sodavand).Og flødeboller ! Alle er velkomne! Storhøjlig hilsen fraSankt Hans Udvalget PS: I år er det Bakkelodden der leverer båltaler og heks. *** PPS: Nye sange *** Kære alle I år er det Bakkelodden, der leverer

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 6. april 2021

online 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.Afbud fra: 2       Siden sidst 2.1      Fældede træer på fællesarealet. Der er blevet fældet nogle træer rundt omkring skuret. Dette er blevet påtalt overfor den pågældende beboer, og det vil ikke ske igen. Vi forventer, at området gror

Læs mere