Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 19. juni 2023

Hos Søren Tougaard

1       Søren bød velkommen

Tilstede: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Anders Fyllgraf.

Afbud fra: Børge Helmer

2       Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Formand: Søren Tougaard, Æ4.
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26.
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

3       Fællesarealudvalget

Bestyrelsen afventer fortsat et udspil fra udvalget.

Kristian og Ole tager fat i udvalget for at få gang i arbejdet.

4       Vedligeholdelsesdag lørdag i uge 40/2023

Vedligeholdelsesudvalget indkalder til en fælles arbejdsdag den 7. oktober 2023.

5       Vejfest/Storhøjfest august 2023

Lisbeth Alnor og Børge Helmer tager initiativ.

6       Sct. Hans udvalget

Arrangementet er aflyst.

7       8320-rådet repræsentanter

Søren Tougaard bliver kontaktperson, og tager fat i bestyrelsen eller andre, der kunne interessere sig for dette arbejde.

8       Pileurtbekæmpelsen

Jacob har slået det ned et par gange, men den breder sig hastigt.

Jacob indkøber 2 stk hakkejern, så forbipasserende kan give dem et hak.

9       Økonomi

Der er ikke brugt mange penge i år.

Bestyrelsesmedlemmer er blevet registreret hos Nordea iht. hvidvask-loven.

10   Eventuelt

-intet-

Næste møde i januar: Henrik udsender doodle i november   (kl. 19.30 hos Anders).

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.