Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 19. juni 2023

Hos Søren Tougaard

Tilstede: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Anders Fyllgraf.

Afbud fra: Børge Helmer

1       Velkomst

Søren bød velkommen.

2       Konstituering

Ole Østergaard trækker sig fra bestyrelsen, da han lige er blevet far.

Søren Tougaard indtræder i bestyrelsen som suppleant for Ole Østergaard.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

  • Formand: Søren Tougaard, Æ4.
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26.
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

3       Evt.

-intet-

Næste møde i januar: Henrik udsender doodle i november   (kl. 19.30 hos Anders).

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.