Emne: grundejer

Referat af Generalforsamling 2022

Grundejerforeningen Storhøj den 5. april 2022 Formand Marianne B. Johansen, S22, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med en noget aktuel fællessang: ”Noget om helte” skrevet af Halfdan Rasmussen. 1.      Valg af dirigent Ole

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. Afbud fra: Børge Helmer. 1       Velkomst Lisbeth bød velkommen. 2       Siden sidst Marianne og Lisbeth deltog på generalforsamling i Mårslet Vandværk. Bestyrelsens forslag om vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt blev vedtaget. Jens Andresen, S6, er med i

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 5. april 2022 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent2) aflæggelse af beretning3) aflæggelse af regnskab 3a) Bestyrelsen foreslå kontingentforhøjelse med kr 500,- per år til samlet set kr 1000,- per år per parcel.Det forhøjede beløb skal bruges til en tiltrængt renovering

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. 1       Velkomst Marianne bød velkommen. 2       Siden sidst Mårslet Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling den 16. november mhp. vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt. Bestyrelsen opfordrer til, at vi fra Storhøj deltager og stemmer ja til

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22. 1       Valg af dirigent Kirsten Magnussen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 13 personer fremmødt plus én fuldmagt. 2       Ændring til §1 Enstemmigt vedtaget. 3       Ændring til §6 Enstemmigt vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj den 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22. 1       Valg af dirigent Kirsten Magnussen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 13 personer fremmødt plus én fuldmagt. 2       Ændring til §1 Enstemmigt vedtaget. 3       Ændring til §6 Enstemmigt vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

Flyttet til Storhøjvej 22.  Tirsdag den 2. november 2021 kl 19:30 på Storhøjvej 22. Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at tage stilling til følgende forslag til ændring af eksisterende vedtægter (https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter). Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne: Tilføjelse til §1 at vedligeholde det lejede

Læs mere