Emne: grundejer

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 14. januar 2019

hos Henrik Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: Anders Fyllgraf 1       Velkomst Henrik bød velkommen 2       Vejfond Kirsten fremlagde et oplæg til vedtægter for bestyrelsen. Princippet er, at vejfonden ene og alene hører under Grundejerforeningen og dennes bestyrelse. Bestyrelsen fremlægger forslaget til vedtægter så snart det er renskrevet.

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 3. september 2018

hos Børge Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Børge bød velkommen 2       Vejfond Kirsten er i gang med at undersøge, hvordan det juridisk skal organiseres, for eksempel hvilke vedtægter, ejerforhold og øvrige regler, der skal på plads. Kirsten fremlægger et oplæg for bestyrelsen på næste

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 15. maj 2018

hos Anders Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Lotte Madsen. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Anders bød velkommen 2       Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3       Opfølgning på Generalforsamling Kirsten begynder at undersøge, hvad der kræves for at etablere en vejfond. 4       Evt -intet- Næste møde mandag d.

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018 Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent 2) aflæggelse af beretning 3) aflæggelse af regnskab 3a) Forslag om ny vejfond Bestyrelsen foreslår oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 6. marts 2018

hos Lotte Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: ingen 1       Velkomst Lotte bød velkommen 2       Økonomi Indestående på ca. kr. 29.000,-. 3       Emner til drøftelse -intet- 4       Generalforsamling Generalforsamling mandag d. 16. april 2018 kl. 19:00 i sognegården i Mårslet. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen har ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Bestyrelsesmøde 16. januar 2018

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj den 16. januar 2018 hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann Anders Fyllgraf Henrik Ebbesen Børge Helmer Søren Tougaard Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Søren bød velkommen 2         Økonomi Indestående på ca. kr. 29.000,-. Har kun haft udgifter til græsslåning. 3         Overgang til Privat Vej Kommunen oplyser, at planlægningen endnu ikke

Læs mere

Grundejerforeningen bestyrelsesmøde 19. september 2017

hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Søren Tougaard, Lotte Madsen Afbud fra: ingen 1         Velkomst Kirsten bød velkommen 2         Konstituering Formand: Kirsten Houmann. Kasserer: Anders Fyllgraf. Sekretær: Henrik Ebbesen. 3         Økonomi Indestående på ca. kr. 33.000,-. 4         Overgang til Privat Vej Kommunalbestyrelsen har vedtaget at vores område skal overgå til

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Grundejerforeningen Storhøj den 25. april 2017 Vi startede med forårssangen: “En vise til Storhøjs pris”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 25 stemmeberettigede fremmødt og én uden stemmeret. 3. Beretning Kirsten

Læs mere