Emne: grundejer

Referat Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Storhøj den 28. september 2021 Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med fællessang: ”Storhøjsang” skrevet af Else Smidt. 1.      Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 2021

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj tirsdag den 28. september kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent2) aflæggelse af beretning 2a) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne: Tilføjelse til §1 at vedligeholde den lejede areal med ”Nordstien” på matr. Nr. 9a m.fl. Hørret by, Mårslet fra fællesarealet til

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 31. august 2021

Hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Søren bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten mangler fortsat at kontakte ejeren af marken (Rindom) for at bede om, at stien mod nord-vest reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde. Vi afventer med spænding kommunens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 14. juni 2021

Hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Vi kan konstatere at Nordveststien i en bredde på 3 meter er ejet af Grundejerforeningen, og købt sammen med de øvrige fællesarealer. Kirsten kontakter nu ejeren af marken (Rindom) og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 6. april 2021

online Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten er ved at undersøge, hvad de formelle aftaler er omkring veststien. Den er jo desværre pløjet ind til en bredde på under to meter, men den burde være tre meter

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 19. januar 2021

-online- Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard. Afbud fra: Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858672 3       Nye Emner Vi skal have lavet en tilføjelse til vores vedtægter, så vedligeholdelsesforpligtelsen inkluderer vores fælles stier. Kirsten udfærdiger et forslag til den

Læs mere