Emne: generalforsamling

Generalforsamling Beboerforeningen 23. April 2019

1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3       Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Et år er gået, siden vi sidst havde generalforsamling. De forskellige aktiviteter, der

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 23. April 2019

Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen.Vi startede med fællessangen: “Grøn er vårens hæk”. 1.      Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 2.      Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger: Til orientering for evt. nye

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Storhøj Beboerforening den 16. april 2018 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse at skulle

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018 Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent 2) aflæggelse af beretning 3) aflæggelse af regnskab 3a) Forslag om ny vejfond Bestyrelsen foreslår oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Storhøj Beboerforening den 25. april 2017 1          Velkomst Kirsten bød velkommen. 2          Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 27 stemmeberettigede. 1 deltager uden stemmeret. 3          Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 25. april 2017

Referat af Generalforsamling 2017 Grundejerforeningen Storhøj den 25. april 2017 Vi startede med forårssangen: “En vise til Storhøjs pris”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Linda, B6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 25 stemmeberettigede fremmødt og én uden stemmeret. 3. Beretning Kirsten

Læs mere