Emne: generalforsamling

Referat Generalforsamling 2020

Storhøj Beboerforening den 29. september 2020 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 39 stemmeberettigede fremmødt. 3       Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Beretningen vedrører tidsrummet fra april 2019 til nu. Noget

Læs mere

Referat Generalforsamling 2020

Grundejerforeningen Storhøj den 29. september 2020 Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling. 1.      Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 38 stemmeberettigede fremmødt. 2.      Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger: Selvom regnskabsåret for Grundejerforeningen

Læs mere

Generalforsamling Beboerforeningen 23. April 2019

1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3       Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Et år er gået, siden vi sidst havde generalforsamling. De forskellige aktiviteter, der

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 23. April 2019

Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen.Vi startede med fællessangen: “Grøn er vårens hæk”. 1.      Valg af dirigent Michael Timmo Johansen, E8, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 23 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 2.      Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger: Til orientering for evt. nye

Læs mere

Beboerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Storhøj Beboerforening den 16. april 2018 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt til dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 29 stemmeberettigede. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger. Det er en fornøjelse at skulle

Læs mere

Grundejerforening Generalforsamling 16. april 2018

Referat af Generalforsamling 2018 Grundejerforeningen Storhøj den 16. april 2018 Vi startede med fællessangen: “Storhøjvisen”. 1. Velkomst Kirsten bød velkommen. 2. Valg af dirigent Lisbeth, K1, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 24 stemmeberettigede fremmødt. 1 fuldmagt. 3. Beretning Formand, Kirsten Magnussen aflagde beretning som følger.

Læs mere

Generalforsamling Grundejerforeningen 16. april 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj mandag den 16. april 2018 kl. 19.00 i Mårslet Sognehus Dagsorden iflg. vedtægterne: 1) valg af dirigent 2) aflæggelse af beretning 3) aflæggelse af regnskab 3a) Forslag om ny vejfond Bestyrelsen foreslår oprettelse af en vejfond på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om, at vores veje skal overgå til privat

Læs mere