Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj den 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22.

1       Valg af dirigent

Kirsten Magnussen blev valgt.

Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

13 personer fremmødt plus én fuldmagt.

2       Ændring til §1

Enstemmigt vedtaget.

3       Ændring til §6

Enstemmigt vedtaget.

Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.