Emne: referat

Referat af Generalforsamling 2022

Storhøj Beboerforening den 5. april 2022 1       Velkomst Formand Lisbeth Alnor, K1, bød velkommen til denne ordinære generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. 2       Valg af dirigent Ole Østergård Thomasen, K6, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor 1       Lisbeth bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. Afbud fra: Børge Helmer 2       Arbejdsudvalgene 2.1      Vedligeholdelsesudvalget Søren har snakket med Spliid, og vi kan sagtens leje hans minigraver. Foreløbig plan er at Søren og Jakob graver den 11. eller 12. april, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. Afbud fra: Børge Helmer. 1       Velkomst Lisbeth bød velkommen. 2       Siden sidst Marianne og Lisbeth deltog på generalforsamling i Mårslet Vandværk. Bestyrelsens forslag om vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt blev vedtaget. Jens Andresen, S6, er med i

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen 1       Marianne bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. 2       Siden sidst Formand: Lisbeth Alnor, K1, Næstformand: Søren Tougaard, Æ4 Kasserer: Anders Fyllgraf, S26 Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5. 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Jakob, Æ6, vil leje en minigraver, så

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. 1       Velkomst Marianne bød velkommen. 2       Siden sidst Mårslet Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling den 16. november mhp. vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt. Bestyrelsen opfordrer til, at vi fra Storhøj deltager og stemmer ja til

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22. 1       Valg af dirigent Kirsten Magnussen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 13 personer fremmødt plus én fuldmagt. 2       Ændring til §1 Enstemmigt vedtaget. 3       Ændring til §6 Enstemmigt vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj den 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22. 1       Valg af dirigent Kirsten Magnussen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 13 personer fremmødt plus én fuldmagt. 2       Ændring til §1 Enstemmigt vedtaget. 3       Ændring til §6 Enstemmigt vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

Referat Generalforsamling 2021

Storhøj Beboerforening den 28. september 2021 1       Velkomst Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen. Skønt at se så mange beboere møde op til denne forsinkede generalforsamling. 2       Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamling er lovligt indkaldt. 39 stemmeberettigede fremmødt og 1 fuldmagt. 3      

Læs mere

Referat Generalforsamling 2021

Grundejerforeningen Storhøj den 28. september 2021 Formand Kirsten Magnussen, E3, bød velkommen til denne forsinkede generalforsamling. Dejligt at se så mange møde op til dette specielle arrangement, hvor vi startede med fælles pizza spisning. Generalforsamlingen blev indledt med fællessang: ”Storhøjsang” skrevet af Else Smidt. 1.      Valg af dirigent Aage Jørgensen, B2, blev valgt med applaus.

Læs mere