Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening, 16. januar 2024

Hos Anders Fyllgraf

1       Anders bød velkommen

Tilstede: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Tougaard, Anders Fyllgraf.

2       Generalforsamling

Afholdes i sognegården tirsdag den 9. april 2024 kl 19.30

På valg: Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5. Henrik genopstiller ikke.

Ikke på valg: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Søren Tougaard.

3       Fastelavn

Børnefamilieudvalget arrangerer.

4       Fællesarealudvalget

Kristian har snakket med et par firmaer, for at indsamle forslag og prissætning på en fornyelse af legepladsen, men mangler fortsat at høre fra dem. Udvalget arbejder videre med udfærdigelse af en investeringsplan, som kan fremlægges for bestyrelsen.

5       Vedligeholdelsesdag lørdag i uge 16/2024

Vedligeholdelsesudvalget vil indkalde til en fælles arbejdsdag lørdag den 20. april 2023.

6       8320-rådet repræsentanter

Søren Tougaard følger arbejdet..

7       Økonomi

Der er ikke brugt mange penge i indeværende regnskabsår.

Kontingentopkrævning er på vej ud.

8       Eventuelt

-intet-

Næste møde 5. marts kl 19.30 hos Henrik.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.