Emne: bestyrelse

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 31. august 2021

Hos Søren 1       Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst Fin Skt. Hans aften med fint bål og tilhørende tale. Foreningen gav øl og vand, samt flødeboller til børnene. Vi har endnu ikke hørt nyt fra kommunen vedr. wild-skovs-planer for Hørret skov. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 31. august 2021

Hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Søren bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten mangler fortsat at kontakte ejeren af marken (Rindom) for at bede om, at stien mod nord-vest reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde. Vi afventer med spænding kommunens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 14. juni 2021

Hos Kirsten 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst 2.1      Skovudvalget. Skovudvalget har haft møde i Hørret Skov med Søren Rosenkrantz fra Mårslet Fællesråd. Fællesrådet vil gerne tage vores holdninger med i deres arbejde med kommunen. Vi har derfor aftalt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 14. juni 2021

Hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Vi kan konstatere at Nordveststien i en bredde på 3 meter er ejet af Grundejerforeningen, og købt sammen med de øvrige fællesarealer. Kirsten kontakter nu ejeren af marken (Rindom) og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 6. april 2021

online 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.Afbud fra: 2       Siden sidst 2.1      Fældede træer på fællesarealet. Der er blevet fældet nogle træer rundt omkring skuret. Dette er blevet påtalt overfor den pågældende beboer, og det vil ikke ske igen. Vi forventer, at området gror

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 6. april 2021

online Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten er ved at undersøge, hvad de formelle aftaler er omkring veststien. Den er jo desværre pløjet ind til en bredde på under to meter, men den burde være tre meter

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 19. januar 2021

1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard. Afbud fra: Lotte Madsen 2       Siden sidst Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858702 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Fremover laver vi en arbejdsdag om lørdagen fra 10-13, og dropper søndagen. På den måde håber vi på en mere samlet indsats.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 19. januar 2021

-online- Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard. Afbud fra: Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858672 3       Nye Emner Vi skal have lavet en tilføjelse til vores vedtægter, så vedligeholdelsesforpligtelsen inkluderer vores fælles stier. Kirsten udfærdiger et forslag til den

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 3. november 2020

online 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard. 2       Konstituering Formand: Kirsten HoumannNæstformand: Søren TougaardKasserer: Anders FyllgrafSekretær: Henrik Munk Ebbesen 3       Evaluering af generalforsamling Dejligt at der kom så mange fremmødte på generalforsamlingen. Vi har en mistanke om, at det kunne skyldes, at vi havde

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 3. november 2020

online Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Konstituering Formand: Kirsten HoumannKasserer: Anders FyllgrafSekretær: Henrik Munk Ebbesen 3       Evaluering af Generalforsamling Se referatet fra bestyrelsesmødet i Beboerforeningen 4       Siden sidst Aarhus Kommune er i gang med at reparere udvalgte fortove på lodderne. Det

Læs mere