Emne: bestyrelse

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor 1       Lisbeth bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. Afbud fra: Børge Helmer 2       Arbejdsudvalgene 2.1      Vedligeholdelsesudvalget Søren har snakket med Spliid, og vi kan sagtens leje hans minigraver. Foreløbig plan er at Søren og Jakob graver den 11. eller 12. april, og

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 7. marts 2022

Hos Lisbeth Alnor Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. Afbud fra: Børge Helmer. 1       Velkomst Lisbeth bød velkommen. 2       Siden sidst Marianne og Lisbeth deltog på generalforsamling i Mårslet Vandværk. Bestyrelsens forslag om vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt blev vedtaget. Jens Andresen, S6, er med i

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen 1       Marianne bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. 2       Siden sidst Formand: Lisbeth Alnor, K1, Næstformand: Søren Tougaard, Æ4 Kasserer: Anders Fyllgraf, S26 Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5. 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Jakob, Æ6, vil leje en minigraver, så

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor. 1       Velkomst Marianne bød velkommen. 2       Siden sidst Mårslet Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling den 16. november mhp. vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt. Bestyrelsen opfordrer til, at vi fra Storhøj deltager og stemmer ja til

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

Flyttet til Storhøjvej 22.  Tirsdag den 2. november 2021 kl 19:30 på Storhøjvej 22. Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at tage stilling til følgende forslag til ændring af eksisterende vedtægter (https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter). Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne: Tilføjelse til §1 at vedligeholde det lejede

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 31. august 2021

Hos Søren 1       Søren bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst Fin Skt. Hans aften med fint bål og tilhørende tale. Foreningen gav øl og vand, samt flødeboller til børnene. Vi har endnu ikke hørt nyt fra kommunen vedr. wild-skovs-planer for Hørret skov. Det

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 31. august 2021

Hos Søren Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Søren bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten mangler fortsat at kontakte ejeren af marken (Rindom) for at bede om, at stien mod nord-vest reetableres, så vi får vores sti tilbage i fuld bredde. Vi afventer med spænding kommunens

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 14. juni 2021

Hos Kirsten 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 2       Siden sidst 2.1      Skovudvalget. Skovudvalget har haft møde i Hørret Skov med Søren Rosenkrantz fra Mårslet Fællesråd. Fællesrådet vil gerne tage vores holdninger med i deres arbejde med kommunen. Vi har derfor aftalt,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 14. juni 2021

Hos Kirsten Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf. Afbud fra: Søren Tougaard, Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Vi kan konstatere at Nordveststien i en bredde på 3 meter er ejet af Grundejerforeningen, og købt sammen med de øvrige fællesarealer. Kirsten kontakter nu ejeren af marken (Rindom) og

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 6. april 2021

online 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.Afbud fra: 2       Siden sidst 2.1      Fældede træer på fællesarealet. Der er blevet fældet nogle træer rundt omkring skuret. Dette er blevet påtalt overfor den pågældende beboer, og det vil ikke ske igen. Vi forventer, at området gror

Læs mere