Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 16. marts 2023

Hos Marianne Johansen

1       Marianne bød velkommen

Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen.

Afbud fra: Børge Helmer, Anders Fyllgraf

2       Siden Sidst

”8320 Fællesmøde” i Mårslet. Marianne og Lisbeth har deltaget i en række møder. Det er en meget aktiv forening af lokale, engagerede borgere, der laver et stort politisk arbejde og har en del politisk indflydelse i kraft af deres engagement.

Det er en meget spændende gruppe, og vi som beboerforening er repræsenteret med to medlemmer. Bestyrelsen finder det vigtigt, at vi som forening fortsat er repræsenteret i denne forsamling, og foreslår derfor, at vi skal have valgt to repræsentanter på den kommende generalforsamling.

Fastelavn gennemført med succes på en hyggelig vinterdag.

3       Vedligeholdelsesdag 22. april 2023

Vi starter igen i år med rundstykker, og derefter tager vi fat på almindelig vedligehold af området – herunder foreningens beplantning.

4       Legepladsudvalget

Bestyrelsen afventer fortsat en investeringsplan

5       Vejfest/Storhøjfest august 2023

Sidste år havde beboerforeningen 50 års jubilæum.

Bestyrelsen foreslår, at der på generalforsamlingen nedsættes et udvalg, der kan planlægge en fejring efter sommerferien i 2023, august/september, i form af en en ”keep-it-simple” vejfest.

6       Generalforsamling

Se referat fra Grundejerforeningen.

Arbejdsudvalgene opfordres til at forberede – og aflevere – et skriftlig rapport over årets indsats.

Klubber aflægger ikke mundtlig rapport på generalforsamlingen, men opfordres dog til at aflevere en skriftlig rapport til sekretæren, så det kan komme med i referatet.

7       Pileurtbekæmpelsen

Jacob køber 2 stk hakkejern, og beboere opfordres til at give den en skalle, når de går forbi stedet.

8       Græsslåning

Anders finder en ny græsslåningsoperatør.

9       Økonomi

Der er ikke brugt mange penge ud over til svævebanen sidste år.

10   Eventuelt

-intet-

Næste møde: Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.30 hos Søren.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.