Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 16. marts 2023

Hos Marianne Johansen

Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, , Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor.

Afbud fra: Anders Fyllgraf, Børge Helmer

1       Velkomst

Marianne bød velkommen.

2       Siden sidst

-intet-

3       Generalforsamling 2023

Årets generalforsamling: 18. april 2023.

  • Sognehuset er booket i tidsrummet kl. 17-22
  • Marianne henter nøgle.
  • Marianne køber øl og vand.
  • Lisbeth finder en ordstyrer (Ole?)

Program:

  • Servering af Pizza’er gentages. Tilmelding kræves. Anders bestiller.
  • Pizza fra kl 17.
  • Fuglemand kl 18-19
  • Generalforsamling kl 19-19.30.

Marianne har booket en ”fuglemand” – fra DOF-Østjylland, som kommer og fortæller om de fugle, vi har i lokalområdet her på Storhøj.

Marianne genopstiller ikke!

Lisbeth Alnor genopstiller ikke til beboerforeningens bestyrelse!

Jacob Pedersen og Søren Tougaard genopstiller.

Bestyrelsen foreslår kontingent nedsat til kr 500,- eftersom genetablering af svævebanen var billig, og der fortsat mangler en investeringsplan fra legepladsudvalget.

4       Evt.

-intet-

Næste møde: Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.30 hos Søren.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.