Hegn mod Fællesarealer

På seneste generalforsamling opstod der tvivl om reglerne for vedligeholdelse af hegn mod skel til fællesarealer.
Bestyrelsen har undersøgt dette nærmere, og konklusionen er, at grundejere alene har den fulde vedligeholdelsespligt for beplantning på egen grund ud mod fællesarealer og stier, og skal altså tilse, at beplantning på egen grund ikke breder sig herudover.

Vi baserer vores konklusion på følgende ganske udmærkede gennemgang af danske regler og praksis.
http://www.parcelhus.dk/module/articles/art/2883/Hegn+mod+f%C3%A6llesarealer/2
Af denne artikel fremgår det, at hvor to naboer har en fælles hæk plantet i skel, så har de en gensidig vedligeholdelsespligt. De skal med andre ord klippe hver sin side af hækken, og i øvrig overholde visse regler om højde i skel. (…altså helt normale regler).

Hvis nabogrunden er et fællesareal, så betragtes dette areal som værende ejet af grundejerforeningen, og helt tilsvarende regler gælder her som mellem almindelige naboer. Det vil sige, at hvis der er plantet fælles hæk i skel, så har grundejerforeningen altså vedligeholdelsespligten på sin side, og grundejeren på egen side.
Her på Storhøj har grundejerforeningen/beboerforeningen ikke nogen aftaler om fælles hæk i skel noget sted.

Hvis der ikke findes en fælles hæk/beplantning i skel, men derimod en beplantning med roden inde på grundejerens egen grund, så er det alene grundejerens pligt at sørge for at denne beplantning ikke breder sig ud over fællesarealet.
Det er i øvrigt helt samme regler for hæk mod kommunens fortove, hvor grundejeren på normal vis skal klippe begge sider.

På stien nord-øst for Storhøj er der særlige forhold. Her findes beplantning (slåenbuske) på grundejerforenings (lejede) jord, og derfor påhviler det foreningen at vedligeholde denne beplantning. Hvis foreningen på et tidspunkt vælger at fjerne denne beplantning og i stedet udlægge græs (som på alle andre stier i området), så vil det alene være de tilstødende grundejeres pligt at vedligeholde egen beplantning ud mod stien.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.