Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 6. september 2022

Hos Henrik Ebbesen

1       Henrik bød velkommen

Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen, Børge Helmer.

2       Siden Sidst

Legepladsudvalget har været meget aktivt med genopbygning af svævebanen, som er ved at være i brugbar stand.

Bestyrelsen vurderer, at det må være på sin plads at lave en indvielse og en ordentlig fejring. Marianne tager initiativ.

Her, efter svævebanens færdiggørelse, mødes legepladsudvalget igen for at lægge planer for yderligere arbejde på legepladsen.

Vi er ikke tilfredse med vores græsslåning, da vores aftale med havemanden bliver ikke overholdt. Vi skal finde en ny person til at stå for slåning. Lisbeth gør et forsøg med at hyre en lokal person til at stå for dette.

Muldvarper: Der er begyndende aktivitet i jorden. ”Birgit Muldvarp” er hidkaldt, og vil bekæmpe skuddene efter bedste evne.

Efter beboerhenvendelse vedr. brug af Æblehegnets bålplads og ansvar for afbrænding, har vi drøftet muligheder for bålpladsens fremtid.  Der opleves jævnligt udfordringer med, at ikke-brændbart materiale læsses af på bålpladsen, som gør de frivillige bålansvarliges arbejde besværligt og til tider umuligt. Det er bestyrelsens oplevelse, at bålpladsen er attraktiv og nyttig. Vi beslutter, at Jakob spørger Aage og Carsten om de vil fortsætte som frivillige bålansvarlige for Æblehegnet. Jakob medbringer vin som tak og som anerkendelse for Aage og Carstens værdifulde og værdsatte frivillige arbejde gennem mange år. Jakob beder Aage og Carsten om at være behjælpelig med at komme med input til, hvad der må hældes på bålstedet og hvad der ikke må hældes på bålstedet. Jakob udformer et skilt, som viser, hvad der må lægges på bål og hvad der ikke må lægges på bålet.

3       Vedligeholdelsesdag 8. oktober

Vi starter igen i år med rundstykker, og derefter tager vi fat på almindelig vedligehold af området – herunder foreningens beplantning.

4       Vejfest/Storhøjfest august 2023

I år har beboerforeningen 50 års jubilæum.

Vi kan ikke nå en fejring i år, men planlægger en fejring efter sommerferien i 2023, august/september, i form af en en ”keep-it-simple” vejfest.

5       Pileurtbekæmpelse

Pileurt er meget vanskelige at bekæmpe. Den mest brugbare tilgang er mekanisk bekæmpelse, og Jakob har hidtil gjort en heroisk indsats. For at effektivisere bekæmpelsen opfordrer vi alle forbipasserende til at yde et bidrag. Vi indkøber derfor 2 hakkejern, og opfordrer folk til at hakke lidt i det, når man går forbi på stien.

6       Økonomi

Der er ikke brugt mange penge ud over til svævebanen.

7       Eventuelt

Vi drøftede hvorvidt Storhøj skal have et værdisæt i forhold til samarbejde omkring godt naboskab. Dette drøfter vi videre på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde: Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30 hos Lisbeth.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.