Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Storhøj 6. september 2022

Hos Henrik Ebbesen

Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor, Børge Helmer.

Afbud fra:

1       Velkomst

Henrik bød velkommen.

2       Siden sidst

Marklodden 2 er blevet handlet, og vi glæder os til at hilse på de nye beboere.

3       Hegn mod Fællesareal

Bestyrelsen har undersøgt reglerne vedr. hegn mod fællesareal, og bestyrelsen vil lave et opslag på hjemmesiden, hvor reglerne præciseres.

4       Generalforsamling 2023

Næste års generalforsamling: 18. april 2023.

Sognehuset er booket.

Servering af Pizza’er gentages.

Marianne forsøger at finde ”havemand” til at komme og fortælle om ”vild med vilje”.

5       Ejemdomsvurdering

Marianne har indgivet en klage over de udsendte prøveballonner vedr. de kommende ejendomsvurderinger. På Storhøj har foreløbigt fem grundejere modtaget en ny vurdering.

En række forskellige kriterier ligger til grund for disse nye vurderinger, herunder: transportafstand, postnummer, transportmuligheder, adgang til skoler og institutioner samt indkøb.

Som svar på klagen er Marianne blevet stillet i udsigt, at der kan forventes endeligt svar om cirka 12-18 måneder, hvilket lyder helt grotesk.

6       Evt.

-intet-

Næste møde: Tirsdag den 17. januar 2023 kl. 19.30 hos Lisbeth.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.