Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening, 5. marts 2024

Hos Henrik Ebbesen

1       Henrik bød velkommen

Tilstede: Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Henrik Munk Ebbesen, Søren Tougaard, Anders Fyllgraf.

2       Generalforsamling

Afholdes i sognegården tirsdag den 9. april 2024 kl 19.30

På valg: Anders Fyllgraf, S26, Henrik Munk Ebbesen, Ma5. Henrik genopstiller ikke.

Ikke på valg: Kristian Niemand, Ole Østergaard Thomasen, Søren Tougaard.

Der skal ifølge vedtægterne være seks medlemmer i bestyrelsen.

Dirigent forslag: Anders finder én.

3       Fastelavn

Blev desværre aflyst i år, da den faldt i skolernes vinterferie.

4       Fællesarealudvalget

Kristian har snakket med et par firmaer, for at indsamle forslag og prissætning på fornyelse af legepladsen. Dette er temmelig dyrt, og derfor er vi ikke gået videre ad den vej.

Udvalget har arbejdet videre, og for nuværende er planen at etablere gyngestativ og en ny vippe. Yderligere etableringer kommer senere.

5       Vedligeholdelsesdag lørdag i uge 16/2024

Vedligeholdelsesudvalget vil indkalde til en fælles arbejdsdag lørdag den 20. april 2024.

6       8320-rådet repræsentanter

Søren Tougaard følger arbejdet..

7       Økonomi

Kontingentopkrævning er på vej.

8       Eventuelt

-intet-

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.