Mærket: 2021

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen 1       Marianne bød velkommen Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen. 2       Siden sidst Formand: Lisbeth Alnor, K1, Næstformand: Søren Tougaard, Æ4 Kasserer: Anders Fyllgraf, S26 Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5. 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Jakob, Æ6, vil leje en minigraver, så

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen, Storhøjvej 22. 1       Valg af dirigent Kirsten Magnussen blev valgt. Hun konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 13 personer fremmødt plus én fuldmagt. 2       Ændring til §1 Enstemmigt vedtaget. 3       Ændring til §6 Enstemmigt vedtaget. Opdaterede vedtægter kan ses her: https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter/

Ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Storhøj

Flyttet til Storhøjvej 22.  Tirsdag den 2. november 2021 kl 19:30 på Storhøjvej 22. Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det formål at tage stilling til følgende forslag til ændring af eksisterende vedtægter (https://www.storhoej.dk/foreningerne/grundejerforeningen-storhoejs-vedtaegter). Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Bestyrelsen fremlægger følgende forslag til ændringer af vedtægterne: Tilføjelse til §1 at vedligeholde det lejede

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 6. april 2021

online 1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.Afbud fra: 2       Siden sidst 2.1      Fældede træer på fællesarealet. Der er blevet fældet nogle træer rundt omkring skuret. Dette er blevet påtalt overfor den pågældende beboer, og det vil ikke ske igen. Vi forventer, at området gror

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 6. april 2021

online Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen. Afbud fra: 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Kirsten er ved at undersøge, hvad de formelle aftaler er omkring veststien. Den er jo desværre pløjet ind til en bredde på under to meter, men den burde være tre meter

Læs mere

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 19. januar 2021

1       Kirsten bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard. Afbud fra: Lotte Madsen 2       Siden sidst Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858702 3       Arbejdsudvalgene 3.1      Vedligeholdelsesudvalget Fremover laver vi en arbejdsdag om lørdagen fra 10-13, og dropper søndagen. På den måde håber vi på en mere samlet indsats.

Læs mere

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 19. januar 2021

-online- Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard. Afbud fra: Lotte Madsen. 1       Velkomst Kirsten bød velkommen. 2       Siden sidst Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858672 3       Nye Emner Vi skal have lavet en tilføjelse til vores vedtægter, så vedligeholdelsesforpligtelsen inkluderer vores fælles stier. Kirsten udfærdiger et forslag til den

Læs mere