Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 6. april 2021

online

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.

Afbud fra:

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Siden sidst

Kirsten er ved at undersøge, hvad de formelle aftaler er omkring veststien. Den er jo desværre pløjet ind til en bredde på under to meter, men den burde være tre meter bred.

3       Forslag til vedtægtsændring

Vi skal have lavet en tilføjelse til vores vedtægter, så vedligeholdelsesforpligtelsen inkluderer vores fælles stier.

Kirsten har udfærdiget følgende forslag til en konkret tekst:

I formålsbestemmelsen tilføjes:

“at vedligeholde stien på matr. nr. 9a m.fl. Hørret by Mårslet mellem Æblehegnet og fællesarealet på matr. nr. 6aa Hørret by Mårslet.

4       Nye Emner

Nye beboere skal gå ind på vores hjemmeside: https://www.storhoej.dk/velkommen for at registrere sig selv på adresselisten.

5       Generalforsamling 2021

Var oprindeligt planlagt til tirsdag den 27. april 2021, men vi må desværre udsætte den til september. Kirsten finder en dato.

6       Økonomi

De fleste kontingenter er betalt, rykkere er sendt til restanterne, og regnskabet er under udarbejdelse.

Indestående 38.000

7       Evt.

-intet-

Næste møde: mandag den 7. juni 2021 hos Søren eller online.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.