Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 6. april 2021

online

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Lotte Madsen.
Afbud fra:

2       Siden sidst

2.1      Fældede træer på fællesarealet.

Der er blevet fældet nogle træer rundt omkring skuret. Dette er blevet påtalt overfor den pågældende beboer, og det vil ikke ske igen. Vi forventer, at området gror til igen af sig selv over de kommende år.

2.2      Blomsterengfrø fra Aarhus Kommune.

Lisbeth Alnor har taget initiativ til at foreningen modtager en del frø med vilde blomster, som vil blive sået forskellige steder på fællesarealer. De pågældende områder vil blive fritaget fra græsslåning.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Vedligeholdelsesdag den 24. april kl. 10-13.

Der skal skæres mere tilbage på nordstien, så det bliver målet med dagens indsats.

3.2      Legepladsudvalget

Jens Brünings er formand for dette udvalg, og bestyrelsen afventer initiativer fra udvalget.

Kirsten rykker Jens for at få gang i planlægning af reparationsarbejdet på legepladsen.

4       Nye Emner

-intet-

5       Generalforsamling 2021

Var oprindeligt planlagt til tirsdag den 27. april 2021, men vi må desværre udsætte den til september. Kirsten finder en dato.

6       Økonomi

De fleste kontingenter er betalt, rykkere er sendt til restanterne, og regnskabet er under udarbejdelse.

Indestående 44.000 kr.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde: mandag den 7. juni 2021 hos Søren /online.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.