Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 19. januar 2021

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard.

Afbud fra: Lotte Madsen

2       Siden sidst

Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858702

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Fremover laver vi en arbejdsdag om lørdagen fra 10-13, og dropper søndagen. På den måde håber vi på en mere samlet indsats.

Nordstien skal yderligere ryddes, og den skal jævnes med en bulldozer, som vi regner med at leje. Derudover skal der køres et tykt lag stabilgrus på. Dette foregår lørdag den 24. april.

Veststien fremgår af de officielle matrikelkort med en bredde på 3 meter, og derfor skal vi have en samtale med ejeren om, at der er pløjet for tæt på, så der ikke længere er 3 meter til rådigheden for stien. Kirsten går videre med dette.

Der er i mellemtiden blevet indkøbt en ny buskrydder og den gamle motorsav er renoveret, så den virker igen.

3.2      Legepladsudvalget

Tårnet ved svævebanen er råddent, og er nu sat ud af drift. Til sommer må resten pilles ned. Jens Brünings er formand for dette udvalg, og bestyrelsen afventer initiativer fra udvalget.

4       Nye Emner

intet

5       Generalforsamling 2021

Fastsættes til tirsdag den 27. april 2021 i håbet om, at det kan gennemføres.

6       Økonomi

Kontingentopkrævninger er sendt ud dd.

7       Eventuelt

-intet-

Næste møde: 6. april 2021 hos Søren /online.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.