Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 19. januar 2021

-online-

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard.

Afbud fra: Lotte Madsen.

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Siden sidst

Foreningen er blevet registreret i CVR-registret: 41858672

3       Nye Emner

Vi skal have lavet en tilføjelse til vores vedtægter, så vedligeholdelsesforpligtelsen inkluderer vores fælles stier.

Kirsten udfærdiger et forslag til den konkrete tekst.

4       Generalforsamling 2021

Fastsættes til tirsdag den 27. april 2021 i håbet om, at det kan gennemføres.

5       Økonomi

Foreningen har indkøbt en ny buskrydder til brug for vedligeholdelsesudvalget.

Kontingentopkrævninger er sendt ud dd.

6       Evt.

-intet-

Næste møde: 6. april 2021 hos Søren /online.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.