Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen

1       Marianne bød velkommen

Tilstede: Lisbeth Alnor, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Marianne B. Johansen.

2       Siden sidst

  • Formand: Lisbeth Alnor, K1,
  • Næstformand: Søren Tougaard, Æ4
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

3       Arbejdsudvalgene

3.1      Vedligeholdelsesudvalget

Jakob, Æ6, vil leje en minigraver, så vi kan få fjernet nogle af jordvoldene og dermed jævnet stien. Alternativt prøver Søren at spørge om vi kan leje en maskine hos Spliid.

Vi graver pileurten op og lægger stabilgrus eller ral på.

Næste vedligeholdelsesdag er i uge 16/2022.

3.2      Hjertestarterudvalget

Det viser sig at være en fejl, at dette udvalg blev nedlagt på generalforsamlingen. Der er en del mere involveret i at vedligeholde og passe denne hjertestarter end først antaget.

Bestyrelsen vedtager derfor at genetablere udvalget med Calle som primus motor.

3.3      Facebookgruppe

Lisbeth og Calle har taget initiativ til oprettelse af denne gruppe på Facebook: ”Storhøj & Æblehegnet”. Se her: https://www.facebook.com/groups/698819641043634. Der er lige nu 58 medlemmer.

Diverse udvalg, klubber og kredse opfordres til at lave reklameindslag på Facebookgruppen i et forsøg på at engagere folk på Storhøj.

3.4      Teaterklub

På generalforsamlingen fremkom et forslag til oprettelse af en teaterklub. Dette initiativ er yderst velkommen, og enhver, der har lyst, er meget velkommen til at tage initiativ hertil. Bestyrelsen har tidligere taget initiativ til en række teaterture, og hilser oprettelse af et egentligt udvalg velkommen.

4       Økonomi

Opkrævninger er på lige trapperne.

Vi er blevet CVR-registreret.

5       Eventuelt

-intet-

Næste møder: tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.30 hos Lisbeth. Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.