Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj 2. november 2021

Hos Marianne B. Johansen

Tilstede: Marianne B. Johansen, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Søren Tougaard, Jakob Pedersen, Lisbeth Alnor.

1       Velkomst

Marianne bød velkommen.

2       Siden sidst

Mårslet Vandværk afholder ekstraordinær generalforsamling den 16. november mhp. vedtægtsænding vedr. økonomisk regulering og skattepligt. Bestyrelsen opfordrer til, at vi fra Storhøj deltager og stemmer ja til forslaget.

Marianne deltager på grundejerforeningens vegne.

3       Opfølgning på generalforsamlingen

Konstituering.

  • Formand: Marianne B. Johansen, S22,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, Ma5.

Fremover udsendes formulering af stemmeregler sammen med indkaldelsen til generalforsamlinger, så der ikke kan opstå tvivl om gældende afstemningsregler.

4       Generalforsamling 2022

Fastsat til tirsdag d. 5. april 2022 kl. 19.00 i Mårslet Sognegård.

Vedligeholdelsesdag 2022: den 23. april (uge 16) og 8. oktober (uge 40)

5       Økonomi

Opkrævninger er lige på trapperne.

Vi er blevet CVR-registreret.

6       Evt.

-intet-

Næste møder: tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19.30 hos Lisbeth. Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.30 hos Anders.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.