Skovudvalg referat 2021.12.08

Kære Storhøjere

Som I sikkert husker, har vi under Storhøj Beboerforening et ‘Hørret Skovudvalg’, som
blev sat i verden for at følge udviklingen i ‘Moesgård Vildskov’ og informere beboerne om
vigtigt træk og beslutninger i den proces.

Nu er der vigtigt nyt

Helt kort går det ud på, at Byrådet kort før kommunalvalget besluttede at droppe det 2b
scenarie, som man tidligere havde besluttet. I den videre proces ville man fortsat arbejde
på mere vild natur og øget biodiversitet i skoven, MEN uden brug af indhegning med
store helårsgræssere som virkemiddel. Den nye beslutning kom med en erkendelse af, at
2b ikke kunne forenes med hensynet til fritidsbrugerne. På et tidspunkt i processen op til
beslutningen, blev der udarbejdet alternative scenarier / placeringer for vildskov med
indhegning i andre skove (end Moesgård), herunder Hørret skov og enge samt
Vilhelmsborg. Disse alternativer er nu ligeledes bortfaldet. ‘Moesgård Vildskov’ vil blive
realiseret efter 2a scenariet, dvs uden hegn.

Med den politiske beslutning er fremtiden åben for nye initiativer med det formål at skabe
mere vild natur syd for Aarhus, og der er kommer nye penge på bordet – mange penge.
Derfor indkaldte Teknik og Miljø ‘Borgergruppen for Moesgård Vildskov’ til en orientering
om, hvor kommunen står nu i forhold til ‘Moesgård Vildskov’ og især de fremadrettede
visioner. ‘Borgergruppen for Moesgård Vildskov’ består at 2 repræsentanter fra hver af de
tre fællesråd i naboskabet, dvs. Mårslet, Beder-Malling og Skåde-Højbjerg.

Storhøj hører jo under Mårslet Fællesråd, som dækker hele 8320. Men Storhøj fik tilbudt
at sende et par repræsentanter med. Det blev Peter Hahn og Anegen Trillingsgaard fra
Hørret Skovudvalg. På mødet, som blev holdt 8/12 2021, blev vi orienteret om forløbet til
dato. Desuden blev der åbnet for nogle af de grønne projekter, man har tanker om, og
som man på et kommende møde – i nogle helt overordnede linier – vil drøfte med os. Det
bliver inden sommerferien 2022.

Nyt fokus

Så fokus skifter fra ‘Moesgård Vildskov’ til ‘Mere vild natur syd for Aarhus’. Den
nuværende ‘borgergruppe for Moesgård Vildskov’ nedlægges, i stedet vil der nedsættes
nye borgergrupper, efterhånden som nye projektideer sættes i søen.

Se vedhæftede dokumenter for mere information:

  • Kommunens referatet fra mødet 8/12 mellem Teknik & Miljø og Borgergruppen.
  • De power points, som vi blev præsenteret for på mødet.

Mvh
Peter Hahn og Anegen Trillingsgaard

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.