Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Storhøj den 3. november 2020

online

Tilstede: Kirsten Houmann, Henrik Ebbesen, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

1       Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann
Kasserer: Anders Fyllgraf
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen

3       Evaluering af Generalforsamling

Se referatet fra bestyrelsesmødet i Beboerforeningen

4       Siden sidst

Aarhus Kommune er i gang med at reparere udvalgte fortove på lodderne. Det ser rigtigt fint ud.

5       Nye Emner

Se referat fra bestyrelsesmødet i Beboerforeningen.

6       Økonomi

Generalforsamlingen vedtog forhøjelse af kontingentet med kr. 150,-, så det nu er på kr. 500,- per år, hvilket fortsat er meget lavt i forhold til sammenlignelige foreninger.

7       Evt.

-intet-

Næste møde: 19. januar 2021 hos Søren.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.