Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening den 3. november 2020

online

1       Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Lotte Madsen, Søren Tougaard.

2       Konstituering

Formand: Kirsten Houmann
Næstformand: Søren Tougaard
Kasserer: Anders Fyllgraf
Sekretær: Henrik Munk Ebbesen

3       Evaluering af generalforsamling

Dejligt at der kom så mange fremmødte på generalforsamlingen. Vi har en mistanke om, at det kunne skyldes, at vi havde en ekstern foredragsholder. Det kunne vi godt gentage til næste generalforsamling.

Det gik fint med at holde corona-afstand, og vi klarede os fint uden forplejning.

Vi har et stående forslag om, at indlede generalforsamlingen med en børnevendt aktivitet, fx servering af pizza. Det må dog vente til efter coronaen.

4       Siden sidst

-intet-

5       Arbejdsudvalgene

5.1      Vedligeholdelsesudvalget

Lørdag den 3.oktober var der stor tilslutning til vedligeholdelsesindsats, men kun få mødte op om søndagen.

Der kom også en del til den ekstraordinære indsats den 31. oktober, hvor vi fik fældet og beskåret en hel del på Nordstien. Der mangler fortsat meget arbejde, så der kommer nok en ny ekstra omgang her i november.

Fremover laver vi en arbejdsdag om lørdagen fra 10-13, og dropper søndagen. På den måde håber vi på en mere samlet indsats.

5.2      Legepladsudvalget

Tårnet ved svævebanen er råddent, og skal udskiftes.

Jens Brünings er blevet formand for dette udvalg, og bestyrelsen afventer initiativer fra udvalget.

6       Indkøb af værktøj

Vi har brug for at forny foreningens maskinpark, hvilket består af en buskrydder og en motorsav.

Buskrydder: https://www.kalundborg-skov-park-have.dk/produkt/stihl-kratrydder-fs-131/, pris 2995,-.

Motorsav: Vi forsøger om den gamle kan bringes i orden, ellers køber vi en ny.

7       Nye Emner

7.1      Nedsættelse af udvalg om Hørret Skov

Carel Larson, E4, har forslået nedsættelse af et nyt udvalg til opfølgning omkring, hvad der foregår omkring kommunens arbejde med ”bewildering” af kommunens skove. Især finder vi Hørret Skov interessant ud fra et snævert lokalt perspektiv.

Bestyrelsen bakker fuldt op om dette udvalg. Bestyrelsen foreslår at der fokuseres på det forberedende arbejde, så vi får størst mulig indflydelse på eventuelle beslutninger.

Når det kommer til officielle udtalelser, så skal det være bestyrelsen, der udtaler sig på Grundejerforeningens vegne.

8       Økonomi

Opkrævninger kommer ud her i november.

9       Eventuelt

-intet-

Næste møde: 19. januar 2021 hos Søren.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.