Storhøj Ejendomsregister

Her kan du læse hvem der i gennem tiden har boet på Storhøj.

Historien bag historien
– om Bobs Ejendomsregister

Storhøjs historiegruppe blev dannet i 2001 af 7 af områdets beboere. Årsagen til oprettelsen skyldtes, at gruppens medlemmer fandt, at områdets historie og tilblivelse som boligkvarter fortjente at blive husket med henblik på, at det vel også kunne interessere kommende tiders beboere. Et af de resultater, der kom ud af gruppens arbejde, var den nu helt udsolgte Storhøj-bog. Et af gruppens medlemmer var den alt for tidligt afdøde Robert Stensgaard, der i daglig tale kaldtes Bob. Bob havde fået den idé, at også parcellerne med huse havde deres egen historie, og Bob begyndte derfor at indsamle oplysninger om, hvad der forelå om parcellerne, eller hvad ejerne kunne fortælle. Imidlertid var det sådan, at da vi købte vores parcel på Storhøj i 1963, var min far ansat som toldforvalter på Nyborg Toldkammer, hvor man helt automatisk abonnerede på Statstidende, en avis med et knastørt indhold, som ikke lokker mange smil frem. Blandt indholdet i avisen var der meddelelser om ejendomshandler i hele landet, og det interesserede min far at se hvem, der købte parceller i det område, hvor hans søn havde købt. Og så klippede han for øvrigt disse notitser ud, samlede dem sammen efterhånden som de udkom, hvorpå han sendte dem til mig i en kuvert. Og nu kunne min fars udklip pludselig gøre nytte i en større sags tjeneste. For da Bob havde kastet sig over indsamling af oplysninger om Storhøjs ejendomme, var det helt naturligt, at jeg overdrog ham kuverten med disse udklip fra Statstidende. Så kunne de da gøre lidt mere gavn end ved at ligge i en af mine skuffer. Denne samling af udklip var ikke komplet, men den gav da Bob en del hjælp til at komme videre med projektet. Desværre mistede vi Bob i en tragisk trafikulykke i 2008. Bob havde sikret dokumentet med ejendomsoplysningerne med en kode, så uvedkommende ikke ved uheld skulle komme til at ændre i dokumentets data. Og ingen kendte koden. Men nu er det så omsider lykkedes at komme ind i ejendomsregistret, og der er mulighed for at supplere med yderligere oplysninger. Og det håber vi så, at områdets beboere vil benytte sig af.

Carl Gerhard L. Crone,Marklodden 8