Nordstiens Befrielse

Vi har opmålt stien nord-øst for Storhøj, og vi ved nu, at der hvor der er pløjet ind til svarer til grænsen på det stykke vi har lejet af Spliid.

Der er udlagt ca. 7 meter fællesareal mellem grundejernes skel og marken. Halvdelen er udlagt til bevoksning og vi skal altså have skåret ind, så stien igen bliver 3-4 meter bred. Se nedenstående skitse.

Derfor indbydes til en ekstra indsats med motorsav, buskrydder, hakke og skovl og lignende værktøjer:

Lørdag 31. oktober, kl. 10 – 15

Vi skal bruge “våbenføre mænd”, og en flok “slæbere”, der kan føre afklippet op på bålpladsen.

Ligeledes skal vi bruge rigeligt med forplejning undervejs!

Man deltager efter evne et par timer hver især i ovennævnte tidsrum, og der vil hele tiden være en repræsentant fra vedligeholdelsesudvalget tilstede.

Vel mødt!

Deklaration for fællesareal
udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.