Beboerforening Bestyrelsesmøde 6. jan. 2015

Storhøj, 6. januar 2015

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening

Hos Alice

1        Alice bød velkommen

Tilstede: Alice Hinge, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Bodil Lassen.

Afbud: Kirsten Houmann.

2        Opfølgning

Tur til Lille Vildmose

  • Bestyrelsen sender stafetten videre til Kulturturs-udvalget.

Rundvisning på det Nye Moesgaard

  • Kirsten snakker med Jens A. Eventuelt mulighed for en hverdagsaften?

Storhøj 2030 – en diskussion – onsdag den 21. januar hos Alice.

  • 4 grupper – aldersopdelt
  • Foreningen serverer oste-/pølse-bord – medbring selv egne drikkevarer, glas&bestik
  • Start kl 19:00 med mad på bordene
  • Oplæg fra Knud + Oplæg fra Whiskyklubben (½ time)
  • Papir og blyant på bordene. Grupperne skal aflevere deres konklussion på et stykke papir OG fremlægge.
  • Knud sammenfatter.
  • Derefter fri diskussion og hygge.
  • Slut 21:30 (med mulighed for at blive hængende)

3        Grundejerforeningen

intet.

4        Fællesrådet

intet.

5        Siden sidst

intet.

6        Generalforsamling

Datoer i april 7,8,14,15 i prioriteret rækkefølge – Kirsten bestiller Sognehuset.

7        Nye emner

Nabohjælpsskilte er sat op på Storhøjvej og Æblehegnet.

Vi fik afslag på ansøgningen om hjertestarter. Vi søger igen, og håber på bedre held.

8        Økonomien

Regnskab er endelig overdraget fra Børge til Anders.

9        Eventuelt

intet.

10    Næste møde

onsdag den 25. marts 2015, kl 19:30 hos Anders (sekundært Børge)

Mødet slut kl 21:20

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.