Kulturtur 2016

Kære Storhøj’ere

Som man vil huske, var der et par år, hvor vi forsøgte at indlemme Ribe i den glorværdige række af kulturturmål. Tredje gang blev lykkens gang, og i 2014 var vi så en større flok, der besøgte og besigtigede Dagmars by. En vældig succes, velsignet af vejrguderne, og med en hyggelig frokost på Restaurant Kolvig.
Sidste år tog kulturturudvalget ikke noget selvstændigt initiativ, men så i nåde og med glæde til, at der blev arrangeret en ligeledes succesrig naturtur til Peter Hahns vildmose.
Udvalget har været samlet og besluttet, at dette års kulturtur skal gå til Kongernes Jelling og Vejle – og at datoen skal være
søndag den 7. august.
Detailplanlægningen vil gå i gang, så snart vi har rimelig sikkerhed for, at turen faktisk kan blive til noget. For at finde ud af dette, anmoder vi ret så inderligt om, at man allerede nu giver til kende, om man gerne vil deltage.
Den foreløbige tilmeldingsfrist er:
onsdag den 25. maj kl. 20.16 til aagejorg@gmail.com.
Vi vil i detailplanlægningen beflitte os på at imødekomme børnenes og dermed børnefamiljernes behov. Kongernes Jelling appellerer til alle aldre. Hvis tilslutningen bliver dertil, kan Løveparken i Givskud måske inddrages. I øvrigt overvejes at gøre Hopballe Kro til turens kulinariske højdepunkt.
Storhøjlig hilsen
Birgit, Børge, Jens & Aage
udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.