Mærket: 2016

Beboerforening Bestyrelsesmøde 27. september 2016

Hos Anders 1         Anders bød velkommen Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Søren Tougaard. 2         Siden sidst Kirsten arbejder på at arrangere teatertur på Bora-Bora 20/21 januar. Indbydelse rundsendes snarest. Søren regner med at byde Hørretvej 135 velkommen. Skattejagt afholdt i Hørret Skov. Sct. Hans aften – med bål 🙂

Læs mere

Grundejerforening Bestyrelsesmøde 27. september 2016

hos Anders Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Børge Helmer, Søren Tougaard 1         Velkomst Anders bød velkommen 2         Siden sidst Vi mangler at rette henvendelse til kommunen vedr. parkeringsplads ved toget, samt små markeringslys på cykelstien. Bestyrelsen ønsker ordnede forhold omkring Nordstien, da vi fremover skal til at betale leje af jorden,

Læs mere

Rundvisning i Mårslet Kirke

Kære  Storhøjboere.  Det er august, og der er Byfest i Mårslet. I den anledning inviterer Mårslet Sogns Lokalhistoriske Forening  til rundvisning i kirken, se venligst vedhæftede invitation her: Rundvisning i kirken Vores egen Jørgen Thorendahl, som er en af de lokale kirkeeksperter, har lovet at fortælle om Mårslet Kirke. Og det kan blive ganske interessant at høre, hvad han har at

Læs mere

Havens forskønnelse

Kære Storhøj. Jeg vil frimodigt spørge, om der er nogen, der har planer om at tynde ud i staudebedet i haven?   Vi vil gerne hjælpe med at afhente nogle planter, fordi vi har lyst til at gøre noget nyt i vores have.   Skriv gerne på irene@ottesens.dk eller ring/sms til 22650300.   Mange hilsner

Læs mere

Hunde

Kære hunde-ejere og jeres gæster med hunde. Vil I ikke nok have jeres hunde i snor og fjerne hundens efterladenskaber! Det er ikke rart, at børnene kommer hjem med sko og tøj smurt ind – og heller ikke rart for andre, der færdes på fællesarealerne. I dag måtte jeg endnu engang (i vores have) stå

Læs mere

Kulturtur 2016

Kære Storhøj’ere Som man vil huske, var der et par år, hvor vi forsøgte at indlemme Ribe i den glorværdige række af kulturturmål. Tredje gang blev lykkens gang, og i 2014 var vi så en større flok, der besøgte og besigtigede Dagmars by. En vældig succes, velsignet af vejrguderne, og med en hyggelig frokost på

Læs mere

Shelter på Legepladsen

Legepladsudvalget har i længere tid ønskes at forny vores fællesareal. Første etape er et hyggeligt shelter, som netop i disse dage er blevet opsat. Shelteret kan bruges af alle, og reservation er ikke nødvendigt, men vil du gerne være sikker på at kunne være i shelteret en bestemt dag, anbefaler vi, at man sætter en

Læs mere