Kulturtur 2016 til Kongernes Jelling

Kære alle.
Som annonceret går kulturturen i år til Kongernes Jelling, Nationalmuseets aflægger dér, søndag den 7. august.
En del har tilmeldt sig, men vi har besluttet at give de ubeslutsomme en ny enestående chance, så nu er allersidste frist for eftertilmelding sat til søndag den 31. juli kl. 20.16 (aagejorg@gmail.com).
Der vil blive afgang fra Storhøj kl. ca. 8.45. Parkering ved Brugsen i Jelling (af hensyn til gps’erne: Mølvangsvej 2). Mødested foran museet kl. 9.58.
Program
9.59 mandtal.
10.00-11.00 besøg i selve museet, sluttende med samlet besigtelse af området fra dets tagterrasse.
11.00-11.50 rundgang med guide på det palisadeindrammede areal (befæstningen, skibssætningen, runestenene, kirkegården, højene, de tre “kaserner”).
11.55-12.25 besøg i selve kirken, samt orientering om frilægningen.
12.25-13.50 frokost på Jelling Kro.
14.00 afgang fra parkeringspladsen mod Engelsholm og Nørup Kirke.
ca. 15.00 påbegyndes kringlet tur mod Hopballe Kro, hvor det berømte kaffebord venter.
ca. 16.30 påbegyndes hjemturen som “fri leg”
Udover guiden (600 kr.) medvirker diverse ciceroner (“lokal ekspertise”). Der fremskaffes turistisk materiale.
Dette udleveres forlods s.m. forslag til “samkørsel” o.a.
Man opfordres til på forhånd at orientere sig om frokostmenuen på Jelling Kro:
Storhøjlig hilsen
Birgit, Børge, Jens, Aage
udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.