Beboerforening Bestyrelsesmøde 27. september 2016

Hos Anders

1         Anders bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Søren Tougaard.

2         Siden sidst

 • Kirsten arbejder på at arrangere teatertur på Bora-Bora 20/21 januar. Indbydelse rundsendes snarest.
 • Søren regner med at byde Hørretvej 135 velkommen.
 • Skattejagt afholdt i Hørret Skov.
 • Sct. Hans aften – med bål 🙂
 • Spiseklubberne er etableret og godt i gang.
 • Shelteret er kommet i brug. Det er rigtig hyggeligt at sove ude i naturen.

3         Arbejdsudvalgene

Kulturtur gennemført med succes.

Vedligeholdelsesudvalget planlægger en arbejdsweekend sidst i oktober.

 • Klipning af skrænten.
 • Rydning af Nordstien.
 • Oprydning på bålplads.

Børneudvalget foreslår indkøb af en flis-hugger, så vi selv kan producere flis, der kan bruges ved diverse legeredskaber og foran shelteret. Pris ca. kr. 7000,-. Bestyrelsen godkender indkøb. Anders står for indkøb.

4         Jubilæumsfest 2017

 • Der er stor forhåndsinteresse for denne fest. Vi kan måske blive 2-300 deltagere.
 • Der eksisterer en gammel Facebook gruppe, som vi prøver at genoplive.
 • Der er check på telt og musik, og vi har lånt “Fåremarken”.
 • Beboerforeningen sponsorerer telt, toilet og borde.

5         Økonomien

I indeværende år har vi et underskud som forventet.

6         Eventuelt

Børges sneglegift er sluppet op. Han indkøber en ny sæk.

Vi har brug for et genbesøg af muldvarpedamen. Børge ringer.

7         Næste møde

Tirsdag den 10. januar 2017, kl. 19:30 hos Henrik.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.