Grundejerforening Bestyrelsesmøde 10. januar 2017

hos Henrik

Tilstede: Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Børge Helmer, Søren Tougaard

1         Velkomst

Henrik bød velkommen

2         Siden sidst

Vi mangler fortsat at rette henvendelse til kommunen vedr. parkeringsplads ved toget, samt små markeringslys på cykelstien. Kirsten retter henvendelse.

 

Bestyrelsen ønsker ordnede forhold omkring Nordstien, da vi fremover skal til at betale leje af jorden, som stien forløber på.

  • Spliid undersøger om vi kan købe jorden ved nordstien, eller om vi skal leje jorden.
  • Vi ønsker stadig at finde skelpælene af hensyn til, at vi på et tidspunkt eventuelt skal købe jorden. Henrik forfatter et brev til grundejerne.

3         Økonomi

Et lille overskud indtil nu.

4         Evt

Næste møde: Tirsdag den 21. marts 2017, kl. 19:30 hos Alice

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.