Beboerforening Bestyrelsesmøde 10. januar 2017

Hos Henrik

1         Henrik bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Søren Tougaard.

2         Siden sidst

  • 21. februar tur til BoraBora med efterfølgende buffet. Der er 6 tilmeldte, og vi skal være 10 personer for at få rabat. Vi mangler altså 4 personer. Børge forsøger at finde de ekstra deltagere. Tilmelding til Børge.
  • Søren regner fortsat med at byde Hørretvej 135 velkommen.

3         Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesudvalget planlægger en arbejdsweekend i foråret.

  • Klipning af skrænten.
  • Rydning af Nordstien.
  • Oprydning på bålplads.

Nøddetræet foran shelteret et blevet hugget ned – uvist af hvem.

Flishugger er indkøbt og klar til brug. Bliver placeret i skuret på fællesarealet.

4         Jubilæumsfest 2017

  • 19. august 2017.
  • Udvalget arbejder med underholdning, og er nået frem til, at opfordre deltagerne til at bidrage efter evne. Hver “lod” er blevet opfordret til at bidrage med et indlæg.
  • Program for dagen er fastlagt.
  • Telt skal bestilles nu!

5         Økonomien

I indeværende år har vi et underskud som forventet.

6         Nye emner

Alice foreslår, at vi får oprettet en børnetelefonliste.

Skal findes på hjemmesiden.

Navn, Adresse, Tlf.nr, Fødselsår, Køn

Henrik arrangerer et værktøj på hjemmesiden til opsamling og visning på hjemmesiden.

7         Generalforsamling

Dato: tirsdag den 25. april 2017.

Kirsten: bestiller sognegård.

Kirsten: spørger Lisbeth ang. ordstyrer.

Alice har fundet sin afløser til bestyrelsen.

8         Eventuelt

Arbejdsudvalg (med medlemmer) bør listes på hjemmesiden. Henrik arrangerer.

9         Næste møde

Tirsdag den 21. marts 2017, kl. 19:30 hos Alice.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.