Grundejerforening Bestyrelsesmøde 27. september 2016

hos Anders

Tilstede:

Kirsten Houmann, Anders Fyllgraf, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Børge Helmer, Søren Tougaard

1         Velkomst

Anders bød velkommen

2         Siden sidst

Vi mangler at rette henvendelse til kommunen vedr. parkeringsplads ved toget, samt små markeringslys på cykelstien.

Bestyrelsen ønsker ordnede forhold omkring Nordstien, da vi fremover skal til at betale leje af jorden, som stien forløber på.

  • Vi skal have fundet skelpælene, så vi ved, hvor de enkelte grunde ligger. Henrik forfatter et brev til de berørte grundejere.
  • Der skal ryddes ind til skel, hvorefter de enkelte grundejere fremover selv skal vedligeholde hegnet/hækken.
  • Volden eller diget ønskes fjernet, så vi kan bruge arealet som sti.
  • Vi vil diskutere med Spliid Pedersen, hvordan Grundejerforeningen kan få en blivende aftale, enten via køb eller via leje med forkøbsret eller ved tinglysning.

3         Økonomi

Et lille overskud indtil nu.

4         Evt

Næste møde: Tirsdag den 10. januar 2017, kl. 19:30 hos Henrik

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.