Beboerforening bestyrelsesmøde 16. mar. 2015

Storhøj, 16. marts 2015

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening

Hos Anders

1        Anders bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Alice Hinge, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Anders Fyllgraf, Bodil Lassen.

2        Grundejerforeningen, økonomi og regnskab

Regnskabet ser ud til at balancere i 2014 med et kontingent på kr. 300,-.

3        Opfølgning

Rundvisning på det Nye Moesgaard

 • Jens vil gerne lave rundvisning en onsdag aften. Vi foreslår den 6. maj 2015. Kirsten konfirmerer og rundsender indbydelse sammen med Børge.

Storhøj 2030 – en diskussion – onsdag den 21. januar hos Alice.

Bestyrelsen foreslår at følgende aktiviteter iværksættes:

 • Handyman (Calle, …)
 • Projekter: Solceller (Spliid, Calle, …)
 • Trafik & Veje: Indkørsel (Fortovet skal bevares, da det andet er for stejlt. En mulighed for vedligeholdelse kunne være at indkøbe en stor ukrudtsbrænder og overlade en beboer opgaven eventuelt med kontingentfritagelse)
 • Trafik & Veje: Belysning på cykelsti, sti til Jelshøj
 • Hjemmeside: Fællesfoto tages fx til Sct. Hans. Kontaktpersoner på de enkelte udvalg og kredse. (Henrik, …)
 • Børnefamilieudvalg: Videreførelse af det gamle udvalg (
 • Legepladsudvalg (Anders, …) – Forslag om kontingentforhøjelse på 50,- allerede nu. Kirsten snakker med “Beder Gartnerskole” om evt. eksamensprojekt.
 • Reservebedsteforældreudvalg (Lisbeth Th, Kirsten, …) “Førstehjælper”
 • Trivsel: Café, Fora på hjemmesiden, Hjælp din nabo, Lån et værelse. Forslag om at lave en gruppe på facebook eller hjemmesiden.

4        Arbejdsudvalgene

Arbejdsdage: 11-12. april. Henrik vil gerne stoppe i udvalget.

5        Fællesrådet

Se maarslet.net.

6        Siden sidst

intet.

7        Økonomi, Regnskab, Budget

Regnskabet set fornuftigt ud. Vi har et overskud på ca. 5000,- i 2014. Forslag om at vi afsætter et beløb til forbedring af legepladsen. 5000,- for Grundejerforening, 10.000,- for Beboerforeningen.

8        Nye forslag/emner

Kunne vi lave en ny skattejagt i Hørret Skov?

Multihal i Maarslet: Kunne vi bidrage med en “Mursten” til projektet, ca. kr 2400,-. Ja, bestyrelsen beslutter, at vi støtter. Vi får vores navn “Storhøj” på en mursten.

9        Generalforsamling den 7. april 2015

I Sognehuset kl 19:00 (Bestyrelsen møder kl 18:00)

Forslag om kontingentforhøjelse for grundejerforeningen på kr. 50,-

Øl & Vand: Børge

Smørrebrød: Kirsten & Alice

Nøgle: Kirsten

Dirigentforslag: Birgit

På valg: Kirsten, Bodil og Alice – alle genopstiller, men nye kandidater er meget velkomne.

Henrik printer en liste over eksisterende udvalg, og kredse til omdeling på bordene (klippes fra forrige referat). Medtag de nye udvalg som opstår ud fra 2030-mødet.

10    Næste møde

Mandag den 27. april 2015, kl 19:30 hos Kirsten.

11    Eventuelt

Børge:

 • Hjemmesiden: Henrik overtager.
 • Adresseliste: Access database som Henrik overtager.

Mødet slut kl 22:20

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.