Beboerforening bestyrelsesmøde 23. sept. 2015

Storhøj, 23. september 2015

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening

Hos Henrik

1        Henrik bød velkommen

Tilstede: Anders Fyllgraf, Børge Helmer, Henrik Ebesen, Alice Hinge.

Afbud: Kirsten Houmann, Bodil Lassen.

2        Opfølgning fra sidst

Nye familier på Storhøj: Æblehegnet 4, Æblehegnet 6, Bakkelodden 4.
Alice besøger Æblehegnet 4 og 6, som begge mangler “officielt” besøg.

3        Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesudvalget:

Nordstien breder sig ind over marken, og det er nu på tide, at få klippet bevoksningen på diget, så stien kan komme tilbage på rette plads.

Udvalget har besigtiget stien fra Storhøjvej og opad mod bålpladsen, og anbefaler, at beskæring foretages på de sædvanlige vedligeholdelsesdage. Næste vedligeholdelsesdage er planlagt til 24.-25. oktober, og invitation er på vej.

Bestyrelsen tilslutter sig denne plan.

Spiseklubberne er under planlægning og forventes at starte snarest.

Legepladsudvalget har undersøgt priser, og holder snart første møde. Den umiddelbare konklussion er, at det er temmelig dyrt at indkøbe færdige legeredskaber, så det skal fortsat udøves en grad af fantasi, for at finde en økonomisk fornuftig løsning.

Færdsel- og trafikudvalget: Alice foreslår at lave rumlestriber på asfalten, som en fartdæmpende foranstaltning. Udvalget arbejder videre.

4        Siden sidst

Solcellelauget har konkluderet, at det på nuværende tidspunkt er for dyrt at etablere et solcelleanlæg på marken.

5        Nye emner

-ingen-

6        Økonomien

Kontingentet er endeligt fuldt opkrævet.

7        Hjemmesiden

Flytning af hjemmesiden er under vejs og kommer på plads henover efteråret.

8        Eventuelt

Børge lægger links til oplæggene til Storhøj 2030 mødet ind på hjemmesiden.

mødet slut kl 21:30

9        Næste møde

Tirsdag den 19. januar, kl 19:30 hos Alice.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.