Beboerforening bestyrelsesmøde 18. maj 2015

Storhøj, 18. maj 2015

Bestyrelsesmøde Storhøj Beboerforening

Hos Kirsten

1        Kirsten bød velkommen

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebesen, Alice Hinge, Bodil Lassen.

Afbud: Anders Fyllgraf.

2        Konstituering

Formand: Kirsten Houmann Magnussen

Næstformand: Alice Hinge

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

Webmaster: Henrik Ebbesen

Anders Fyllgraf har giver skriftlig tilsagn om at være kasserer.

3        Opfølgning på Generalforsamling

  • Børnefamilie-udvalg blev nedsat, og udover at varetage børnefamiliers interesser vil de også belyse alternativer for muligheder for trafikdæmpning på Storhøjvej.
  • Fortovet blev igen diskuteret. Vi har ingen løsning på problemet, men bestyrelsen har modtaget et forslag om at ændre belægningen, så der kan vokse regulært græs på arealet, som kan slåes samtidig med fællesarealet. Indtil videre er alle dog velkomne til at tage en brænder og svitse græsset i ny og næ. Bemærk venligst, at det er mest effektivt blot at svitse græsset, og altså ikke at brænde det af!
  • Det nye Bedsteforældreudvalg er under udformning.
  • Ny hjemmeside er under forberedelse.

4        Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesdage midt i april med knap så flot fremmøde som vi har været vant til.

  • ca. 15 deltagere lørdag og
  • ca. 10 deltagere søndag.

…og som sædvanligt var der både kaffe og kage begge dage 🙂

5        Siden sidst

  • Moesgaard besøget gennemført med ca. 25 deltagere. Jens Andresen fortalte om den nye bygning, og om udstillingen af Terracotta krigerne. Stor tak til Jens!
  • Skattejagt i Hørret Skov. En sjov og god dag med 34 deltagere. Stor tak til Alice for arrangementet.

6        Nye emner

-ingen-

7        Økonomien

Kontingentopkrævningen går efter planen.

8        Hjemmesiden

Vi planlægger at flytte hjemmesiden til en ny udbyder til en billigere pris.

9        Eventuelt

Børge lægger links til oplæggene til Storhøj 2030 mødet ind på hjemmesiden.

mødet slut kl 21:20

10    Næste møde

Mandag den 7. september 2015, kl 19:30 hos Henrik.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.