Grundejerforening bestyrelsesmøde 18. maj 2015

Bestyrelsesmøde i Storhøj Grundejerforening den 18. maj 2015

hos Kirsten

Tilstede: Kirsten Houmann, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Alice Hinge.

Afbud fra: Anders Fyllgraf, Bodil Lassen.

1        Konstituering

Formand: Kirsten Houmann Magnussen

Kasserer: Anders Fyllgraf

Sekretær: Henrik Ebbesen

Anders Fyllgraf har givet skriftligt tilsagn om at være kasserer.

2        Opfølgning på Generalforsamling

intet.

3        Økonomi

64 medlemmer – kontingenterne er ved at indløbe.

4        Diskussion af Deklarationen

Bestyrelsens holdning er, at deklarationen skal overholdes. Bestyrelsen vil dog som udgangspunkt lade det være op til naboerne at påtale eventuelle dispensationsansøgninger. Bestyrelsen vil vurdere hver enkelt ansøgning om dispensation som tilstiles bestyrelsen.

5        Evt

Vi har modtaget en opfordring til at melde os ind i foreningen: “Parcelhusejernes Landsforening”. Det er en opfordring vi ind imellem modtager. Vi har modtaget et eksemplar af deres medlemsblad, som vil sendes rundt blandt bestyrelsen, inden vi tager stilling.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.