Beboerforening Bestyrelsesmøde 15. marts 2016

1        Børge bød velkommen

Tilstede: Anders Fyllgraf, Børge Helmer, Henrik Ebbesen, Alice Hinge, Kirsten Houmann.

Afbud: Bodil Lassen.

2        Opfølgning fra sidst

intet.

3        Arbejdsudvalgene

Vedligeholdelsesudvalget:

Foreløbigt er næste arbejdsweekend fastlagt til 16. – 17. april, som er tredje weekend i april.

Legepladsudvalget har snakket med Tamu om køb og levering af shelter. Forhandlinger pågår.

Fastelavnsudvalget afholdt et fint slå katten af tønden-arrangement med stort fremmøde.

4        Siden sidst

Bodil ønsker at udtræde af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Søren fra Æblehegnet har sagt ja tak til at indtræde i stedet for.

Carsten har checket at svævebanen er i orden.

Vi har indgået en ny 2-årig kontrakt vedr. muldvarpebekæmpelse.

Kommunen har haft en høring vedr. fremtidige buslinjer. Kirsten har undersøgt planerne, og det ser fornuftigt ud for vores linje.

5        Nye emner

intet.

6        Økonomien

Budgettet holder som planlagt.

7        Hjemmesiden

På hjemmesiden har vi fået næsten alle beboere registreret. Kun enkelte medlemmer mangler registrering. Fremover kan hjemmesiden altså bruges til udsendelse af nyhedsbreve.

Der kommer snart håndværkerguide og ejendomsregister på hjemmesiden.

8        Generalforsamling

Vi har booket Sognegården til tirsdag den 12. april kl. 19.30.

Vi gentager succesen fra sidste år med selv-smøring af madder. Kirsten og Alice indkøber mad. Henrik indkøber drikkevarer.

Kirsten afhenter nøgle.

På valg: Anders, Henrik og Børge

Bodil udtræder, Søren Tougaard stiller gerne op i stedet for.

Henrik udsender indkaldelse til generalforsamling.

9        Grundejerforeningen

Vi har booket Sognegården til tirsdag den 12. april kl. 19.00.

Har indkøbt skilte om “legende børn”. Disse opsættes ved indkørsel til området og ved Kærlodden i “nedadgående” retning.

Henrik udsender indkaldelse til generalforsamling.

10    Eventuelt

Mødet slut kl. 21:00

11    Næste møde

Mandag den 18. april 2016, kl. 19:30 hos Kirsten.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.