Grundejerforening Generalforsamling 12. april 2016

Referat af Generalforsamling 2016

Grundejerforeningen Storhøj den 12. april 2016

Vi startede med forårssangen: “Kom maj du søde milde”.

1. Velkomst

Kirsten bød velkommen.

2. Valg af dirigent

Lisbeth Alnor, K1, blev valgt med applaus.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

23 stemmeberettigede fremmødt. Een fuldmagt. Een uden stemmeret.

3. Beretning

Kirsten aflagde beretning som følger:

Grundejerne på Storhøj er alle tvungne medlemmer af grundejerforeningen bortset fra grundejerne på Æblehegnet, der er frivillige medlemmer, da de har deres egen mindre grundejerforening.

Grundejerforeningen har efter vedtægtsændringerne i 2012 efterhånden fået den økonomisk væsentligste opgave i forbindelse med vedligeholdelse af fællesarealet, nemlig omkostningerne til græsslåning.

Endvidere har grundejerforeningen betalt skiltene med “legende børn”, som er opsat på Storhøj for at få kørende til at holde lav hastighed. Med de mange små børn på Storhøj giver det mig anledning til, også her i aften, at indskærpe, at vi skal køre langsomt både op og ned ad Storhøjvej. Nedad skulle det give sig selv, da der er højre-vigepligt for udkørende fra lodderne. Det er en god idé at nøjes med 2. gear både op og ned.

Vi har holdt administrationsudgifterne så lave som muligt ved bla. at have bestyrelsesmøder i forbindelse med beboerforeningsmøderne og ikke haft anledning til at kontakte myndighederne i årets løb.

Man kan således stadig med en vis berettigelse sige, at grundejerforeningen fortsat lever et stille liv.

3.1. Spørgsmål?

-ingen

Beretning godkendt med applaus.

4. Regnskab og budget

Anders Fyllgraf fremlagde regnskabet, 64 husstande som viser kr. 22.810,- i indtægter, og et overskud på ca. 3.000 kr.

Egenkapital på kr. 25.191,-.

Regnskab godkendt med applaus.

 

Budgettet viser udgifter på kr. 22.600,- til vedligeholdelse af fællesarealet.

Kontingentopkrævning fastsættes til kr 350,-.

Budget godkendt.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsen genvalgt med applaus, og består således af:

  • Formand: Kirsten Houmann Magnussen, E3,
  • Kasserer: Anders Fyllgraf, S26
  • Sekretær: Henrik Munk Ebbesen, K10.

Suppleanter genvalgt med applaus:

  • Alice Hinge, S30,
  • Børge Helmer, S16

6. Valg af revisor

Steen Mikkelsen, genvalgt med applaus.

Suppleant: Carel Larson, E4, valgt med applaus.

7. Eventuelt

-ingen

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for god styring af mødet.

Mødet slut 19:17.

udskriv

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.